Novinky

2. októbra 2018 –

Odborno-spoločenská konferencia GeoSpatial Visions tento rok presídlila do hotela Sitno a ako obvykle účastníkov obohatila radikálnou odbornosťou a osviežujúcou IT Olympiádou. 

GIS aj elektronizácia

Odborná časť prednášok sa tento rok sústredila na dáta. Na dáta, ktoré sú v aktuálnych a presných parametroch potrebné pre chod akéhokoľvek systému. Dnes totiž nie je problém dáta získať, manažéri nimi sú priam zahltení. Majstrovstvom je odhaliť a správne vyhodnotiť len tie dáta, ktoré pomôžu firme alebo organizácii lepšie robiť svoj biznis. Lesníci odprezentovali, ako pracujú s priestorovými dátami kompetentne aj tam, kde nie je internetové pripojenie. Vedci zo SAV (Slovenská akadémia vied) ukázali priam neobmedzené možnosti využitia nových satelitných dát. Odborníci z pozemkového fondu predstavili svoj zámer elektronizovať. Tím YMS všetkým predstavil, ako dokáže dáta vhodne zvoliť, vyhodnotiť, pospájať a využiť spôsobmi, ktoré otvárajú úplne nový spôsob manažérskeho rozhodovania.

Panelová diskusia spojila odborníkov na elektronizáciu zo všetkých oblastí — z verejnej správy, z biznisu, zo sféry, ktorá ich prepája, aj z organizácie, ktorá prešla radikálnou elektronizáciou a od základov zmenila svoje fungovanie. Keďže elektronizácia, predovšetkým vo verejnej správe, je téma veľmi široká a často kontroverzná, diskusia mala spád a diskutéri neboli ušetrení žiadnych otázok.

Relax pri športe

Poobedný program už tradične venujeme odreagovaniu sa vo forme športovej IT Olympiády, kde si všetci zašportujú v tímovom súťažení, majú možnosť zbaviť sa pracovného stresu a napätia a prediskutovať vážne témy v neformálnej atmosfére. Vydýchnuť nedostanú ani večer, pretože tím YMS sú odborníci, ktorí sú zaujímaví nielen odbornosťou, ale aj svojimi koníčkami, ktoré tiež robia naplno. Preto projektový manažér Štefan Hudák predstavil skvelé vína v riadenej ochutnávke a obchodník Rado Hilbert zasa zážitky z netradičných ciest v prezentácii fotiek.

Tradíciu veru neporušíme, a preto si už teraz do kalendárov napíšte posledný štvrtok a piatok v septembri 2019 pre tím YMS, ktorý vás opäť prekvapí kombináciou radikálnej odbornosti a nefalšovanej zábavy. Tešíme sa na vás už dnes!