O firme

Spojenie technológie a ľudskosti je to, čo nás odlišuje od iných softvérových firiem. Málokedy natrafíte na firmu, ktorá tvorí špičkový softvér s najmodernejšími technológiami a pritom v nej tretina zamestnancov pracuje už viac ako 10 rokov.

Otec a syn
Mikuláš Szapu starší založil firmu v roku 1990. O pár rokov do vedenia prijal syna Mikuláša, ktorý bol v tom čase ešte študentom vysokej školy. Skoré zasvätenie do sveta biznisu mu prospelo a roky na riadiacom poste zostrili jeho optiku tak, že presne vedel, kam firmu smerovať. „Otec firmu od začiatku orientoval na odborné služby — digitalizáciu, mapovanie. Ja som rozšíril portfólio a nastavil orientáciu na kvalitu a spoľahlivosť,” vyjadruje celkovú firemnú stratégiu Mikuláš mladší, ktorý viac ako 10 rokov firmu viedol ako výkonný riaditeľ, dnes je predsedom predstavenstva.

Profesionálny tím
Rodinný manažment sa postupne obklopil silným tímom odborníkov, vysoko kvalifikovaných ľudí, z ktorých tretina je vo firme už viac ako desať rokov. Tento tím navrhuje, tvorí a rozvíja riešenia pre klientov v tých oblastiach, ktoré sú pre nich najdôležitejšie, o ktoré sa opiera celý ich biznis alebo fungovanie organizácie. „Snažíme sa o doménovú expertízu zákazníka. Znamená to napríklad aj to, že ak robíme pre plynárov, tak naši ľudia rozumejú tomu, ako ich biznis technicky funguje. Naši kolegovia by sa pokojne uplatnili vo firmách, ktorým poskytujú služby. Publikujú v odborných časopisoch, prezentujú na odborných konferenciách. A tým, že sme IT firma, vieme našim zákazníkom navrhovať postupy pre efektívnejšiu prácu využitím vhodných technológií,“ predstavuje firemný tím súčasný výkonný riaditeľ, Milan Kánya.

Súdržnosť a lojalita
Podobne ako pri riešeniach spoľahlivosť a profesionalita, pri firemnom tíme sú najvyššími hodnotami súdržnosť, vzájomná pomoc a ľudskosť. „Firemná kultúra je jasne nastavená a noví ľudia musia do tímu zapadnúť nielen odborne a znalosťami, ale aj ľudsky. Preto si YMS aj po toľkých rokoch zachováva rodinnú atmosféru a priateľskosť, ľudia v tíme sú nielen kolegami, ale aj priateľmi. Organizujeme firemné výjazdy a športové akcie, na ktorých sa ľudia zúčastňujú, pretože sú zohratí a čas spolu radi trávia, čo je pre atmosféru v práci veľmi dôležité“, vysvetľuje Jana Morháčová, personalistka.

Budúcnosť v rukách tímu
YMS je stále akciová spoločnosť, rodinná, ako na začiatku. Budúcnosť firmy je však v rukách celého firemného tímu, aj v schopnosti pokračovať vo zvolenej stratégii. „Ľudia sú fascinovaní novosťou, modernosťou, rýchlosťou. Snažíme sa, aby firma nepodliehala módnym trendom. Chceme byť prvá liga v tom, že robíme veci spoľahlivo a poriadne. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že od nás dostanú riešenia, ktoré spájajú stabilitu a inováciu, technológiu aj hodnotu. Navyše ich tvorí stabilný a priateľský tím, s ktorým sa aj zákazníci pravidelne a radi stretávajú“, uzatvára Mikuláš Szapu.