8. januára 2020 –

UAV je projekt, ktorý sa smelo môže označiť za „krok zajtrajška“. Bezpilotné zariadenie, monitoring, zber, vyhodnocovanie či vizualizácia údajov v plne trojdimenzionálnom priestore, to sú nové výzvy, ktoré aj v dnešnej dobe pôsobia futuristicky, ale zajtra ich už môžeme brať ako samozrejmosť.

Jeho hlavným cieľom je výskum a vývoj inteligentných operačných a spracovateľských systémov pre UAV, ktoré by mali spájať hlavné prednosti UAV, a to malé operačné náklady a vysokú rýchlosť získavania informácií s operatívnym rozhodovaním a spoľahlivou predikciou na základe umelej inteligencie.

„Tím YMS s potešením spolupracuje na projekte, pretože staviame na skúsenostiach, ktoré sú nám vlastné už od založenia firmy. Práve digitalizácia technickej dokumentácie v priemysle, digitálne mapové podklady, geopriestorové údaje, procesno-agendové riešenia sú základmi, na ktorých YMS postavila úspech značky. Do projektovej mozaiky prispievame výskumom automatizovaných nástrojov 3D interpolácie dronmi nameraných dát, identifikáciou anomálií v mračne nameraných dát a vizualizáciou týchto dát prostredníctvom virtuálnej reality“, vysvetľuje riaditeľ projektov výskumu a inovácií, Radovan Sunega.

Vedecké tímy piatich samostatných partnerov v projekte UAV zameriavajú na výskum a experimentálne overenie možností, spôsobov a foriem zapojenia autonómnych systémov – rozumej autonómnych dronov, ktoré sú „garážované“ v špeciálnych štartovacích a nabíjacích boxoch a sú pripravené kedykoľvek vzlietnuť a monitorovať technologické, výrobné a logistické procesy priemyselného areálu alebo výrobného podniku. Najväčším inovačným výstupom projektu by malo byť vytvorenie takéhoto autonómneho systému, vrátane inteligentného spracovania údajov, ktoré budú drony v rámci svojho pohybu zbierať. Takto vyhodnotené údaje majú slúžiť aj ako podnet pre úpravy prebiehajúcich technologických, výrobných a logistických procesov v reálnom čase.

Hlavný partner projektu, Globesy, tvorí autonómnu UAV platformu a skúma možností jej nasadenia v procesoch priemyselnej automobilovej výroby. Výskum Žilinskej univerzity v Žiline sa orientuje na využitie a overovanie možností riadenia vybraných podnikových procesov prepojením na takúto platformu. Výskumný tím Quintec sa zameriava na autonómnu prevádzku dronov v rámci priemyselného areálu. Pracovníci Technickej univerzity v Košiciach skúmajú možnosti automatizovaného zberu, spracovania a interpretácie veľkých objemov dát v priemyselných podmienkach.