19. september 2019 –

YMS, ako jedna z prvých slovenských firiem pôsobiacich v kozmickom sektore, participuje na podujatiach agentúry SARIO zameraných na rozvoj vysokotechnologických sektorov slovenskej ekonomiky. 

Predstavila sa hneď na prvom ročníku ‚Slovak Space Tech Day‘ v júni v Košiciach. Išlo o pilotné podujatie v rámci série aktivít s cieľom otvoriť šikovným slovenským firmám dvere do kozmického biznisu. Zúčastnilo sa ho okolo štyridsať účastníkov z firiem a výskumných inštitúcií, ktorí diskutovali o otvorených príležitostiach a rozširovali svoju sieť kontaktov doma aj v zahraničí. Súčasťou programu boli, okrem vystúpení a panelových diskusií s expertmi, aj B2B stretnutia a séria krátkych prezentácii ‚pitch sessions‘ jedenástich vybraných inovatívnych slovenských firiem pôsobiacich v kozmickom sektore. YMS predstavil riaditeľ pre rozvoj biznisu, Radovan Hilbert. „YMS už 30 rokov dodáva geopriestorové informačné systémy pre firmy a verejnú správu. Hlboké technické aj odborné znalosti z práce s priestorovými dátami teraz prenášame do práce s dátami zo satelitov, ktoré majú s vhodne zvolenou interpretačnou technológiou vysokú pridanú hodnotu pre dlhodobé rozhodovanie o vhodnej správe teritórií a prírodných zdrojov,“, hovorí Radovan Hilbert. Inými slovami, data zo satelitov dokážu zobraziť take zmeny na zemskom povrchu, ktoré nie je možné zaznamenať voľným okom ani inými dostupnými technológiami.

Na ďalšom zo série týchto podujatí agentúry SARIO, v septembri v Bratislave, sa YMS podieľala už ako účastník panelovej diskusie so skúsenosťami s implementovaním projektov zameraných na spracovanie a interpretáciu satelitných dát európskeho vesmírneho programu Copernicus. „YMS a partneri momentálne riešia výskumo-vývojové úlohy týkajúce sa analýzy stavu a predikcií vývoja rôznych fenoménov na lesných porastoch. Cieľom je využiť dostupné satelitné údaje spôsobmi, ktoré skvalitnia dlhodobú starostlivosť o lesy a celkovo životné prostredie na Slovensku“, uzatvára Radovan Hilbert.

Európsky kozmický priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Podľa údajov Európskej komisie zamestnáva viac než 231 000 pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú na 53 až 62 miliárd eur. Európa vyrába napríklad tretinu všetkých svetových satelitov. Hlavným partnerom prvého ročníka „Slovak Space Tech Day 2019“ bola popredná európska spoločnosť zameraná na vesmírne technológie, Thales Alenia Space.