Novinky

24. februára 2017 –

V polovici februára sa na Kamennom vrchu uskutočnil prvý ročník stretnutia užívateľov mapového portálu a Správy registratúry štátneho podniku Vojenské lesy a majetky, š.p.

Podujatie zorganizovali VLM spolu s tvorcom systému YMS, aby zúčastneným predstavili unikátne funkcie nového mapového portálu ySpatial a systém Registratúra vrátane submodulu Zmluvy.

Stretnutie otvoril riaditeľ informatiky VLM, Miroslav Čongrády. „Nasadenie nového GIS-u do produkcie považujem za najradikálnejšiu zmenu, akú sme za posledných desať rokov zrealizovali. Modernizácia bola nevyhnutná nielen vzhľadom na dynamický vývoj technológií, ale aj preto, že už bolo náročné udržiavať dáta v pôvodnom systéme. Momentálne je naším cieľom, aby každý používateľ začal naplno využívať mapový portál pri svojej každodennej práci.“ Účastníkov následne privítal manažér pre rozvoj obchodu YMS, Radovan Hilbert, ktorý zdôraznil, že osobné stretnutia s používateľmi prinášajú YMS významnú spätnú väzbu pri zdokonaľovaní riešení.

O hlavnú časť programu sa postarali projektový manažér, Štefan Hudák a biznis analytik, Peter Bobáľ, ktorí vystúpili so živou ukážkou mapového portálu. Predstavili jeho štruktúru, uloženie dát do vrstiev a funkcie. Nový GIS umožňuje lesníkom pokročilú editáciu, export mapy do rôznych formátov, transparentnosť mapy, rýchle vyhľadávanie, jednoduchú lokalizáciu zvoleného územia cez hypertextový odkaz, tzv. permalink a mnohé ďalšie funkcie. V praktickej ukážke pokračoval biznis analytik, Tomáš Mišovič, ktorý predstavil systém Registratúra. V prezentácii sa zameral hlavne na submodul Zmluvy, ktorý používatelia využívajú na tvorbu, evidenciu a archivovanie zmlúv.

Na záver stretnutia prebehala otvorená diskusia, ktorá pokračovala aj po skončení oficiálneho programu. „Prvý ročník hodnotím veľmi pozitívne a verím, že odštartoval tradíciu ďalších spoločných stretnutínakoľko nič tak nepodporí vzájomnú diskusiu ako osobné stretnutie,“ vyjadril svoju spokojnosť a prianie do budúcnosti Štefan Hudák.

 

Ilustračné foto: YMS