Špecializujeme sa na kľúčové procesy, ktoré sú pre biznis klienta a dobré fungovanie organizácie najdôležitejšie. Naše technické a geopriestorové informačné systémy sú základnými pracovnými nástrojmi. 

Pridaná hodnota
Ako konzultanti vstupujeme do tvorby nového softvérového nástroja skoro, ešte vo fáze, keď o ňom klient len uvažuje. Sme partnerom na diskusiu, ktorý analytickým prístupom zhodnotí, čo klient chce, čo naozaj potrebuje a v čom moderné technológie naozaj pomôžu. „Tento prístup nám dovoľuje dôkladne spoznať procesy u klienta a cez technológie ich premeniť na inteligentné služby, s ktorými sa pracuje rýchlejšie, lacnejšie alebo jednoduchšie“, hovorí prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

Dlhodobé partnerstvá
Spájame sa s ľuďmi na všetkých úrovniach klientských organizácií. Od manažérov, ktorí rozhodujú o potrebe nových riešení, až po jednotlivých užívateľov, ktorí nový softvér používajú na dennej báze. „Tímy našich projektových manažérov, analytikov aj programátorov pracujú so svojimi proťajškami u klienta. Naše riešenia prechádzajú hustým filtrom, ktorý z nich vo finálnej podobe robí skutočne užitočné softvérové nástroje“, pokračuje projektový manažér YMS, Štefan Hudák.

Moderné platformy a technológie
Odborný tím YMS je známy kritickým prístupom k platformám a technológiám. Vyberáme a testujeme, kombinujeme overené, stabilné platformy s novými, neopozeranými technológiami a nevyhýbame sa ani open sourcovým zdrojom. Zámerom je totiž našiť každému klientovi správny mix technológií na mieru, tak, aby mu slúžili spoľahlivo a dlhodobo. Takýto mix nie je možné vybrať z krabice, pretože je pre každého klienta iný, závislý od konkrétnych potrieb.