Novinky

2. novembra 2023 – Účelnosť a efektívnosť našich riešení sú jednými z kľúčových vlastností, prečo sú naše systémy u zákazníkov tak obľúbené. K rodine silných a robustných riešení, ktorými je možné splniť aj najnáročnejšie úlohy postavené nad geopriestorovými údajmi, pribudlo ďalšie riešenie.

Je ním tzv. Mapový plugin, ktorý je možné implementovať do prakticky každého IT systému, a ktorý prináša pridanú hodnotu v podobe zobrazenia údajov v mapách, prípadne aj ich zberu. Ocení ho každá organizácia, ktorá chce pracovať s vlastnou mapou, no nemá geografický informačný systém ako ťažisko celkového informačného systému. V takom prípade sú najlepšou voľbou flexibilné mapové okná na správnych miestach.

Mapový plugin totiž nielen interaktívne prevezme vaše dáta, vizuálne lokalizuje objekty záujmu, ale následná práca s nimi bude v mape intuitívna.

Preto čoraz viac klientov do svojich systémov mapový plugin požaduje. Zrýchľuje a sprehľadňuje prácu a podporuje priestorové myslenie a rozhodovanie.

Mapový plugin pre SHMÚ

Ako odborník na mapy sme súčasťou konzorcia pripravujúceho jednotný systém aj pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). „Dodávame náš mapový plugin, teda šikovné riešenie, ktoré mapu a mapové služby dostane do nového SHMÚ systému. Všade tam, kde informácia o polohe objektov na mape a narábanie s nimi priamo v mape uľahčí a zjednoduší prácu,“ hovorí Radovan Hilbert, riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS.

Mapy tam, kde pomôžu

„Mapový plugin napojíme na akýkoľvek systém. Je postavený v dvoch verziách: na open-source technológii a na ESRI platforme, v obidvoch prípadoch je univerzálne použiteľný s desiatkami nastaviteľných mapových vrstiev a funkcií. Používatelia interaktívne prechádzajú medzi mapou a dátami v hlavnom systéme a všetky zmeny, či už v mape alebo v údajoch, sú v spoločnej databáze distribuované,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Administrátor u klienta podľa svojich potrieb nakonfiguruje mapové vrstvy a mapové služby, ktoré následne užívatelia používajú ako intuitívnu mapu so základnou funkcionalitou. „Textovo vyhľadávajú v mape, zaznamenávajú údaje, robia výbery bodom alebo polygónom na získanie informácií o prvku, merajú vzdialenosti a plochy, pripravujú mapové podklady a správy“ spresňuje Tomáš Piovarči, projektový manažér YMS pre mapový plugin SHMÚ.

Údaje v mape pre odborníkov

Mapový plugin bude v rôznych úrovniach detailu určený pre odborníkov SHMÚ aj pre verejnosť.

„Interní zamestnanci SHMÚ budú mať k dispozícii skoro 50 mapových vrstiev a niekoľko desiatok funkcií. Pracujú hlavne s monitorovacími miestami povrchových a podzemných vôd, ktorých je na Slovensku okolo stovky. Zakladajú nové, upravujú ich pozície a údaje, prezerajú merania, pripravujú mapové výstupy s konkrétnymi odbornými údajmi a desiatky rôznych reportov,“ pokračuje Tomáš Piovarči. S mapou sa však dá spojiť akákoľvek odborná informácia, napríklad pobočky, senzory či technika v teréne.

„Mapové vrstvy sú pre používateľa usporiadané v prehľadnom hierarchickom mapovom strome. Okrem mapových služieb SHMÚ je možné do mapového pluginu pripojiť aj služby z iných zdrojov, či už mapové služby publikované podľa štandardov OGC alebo mapové služby poskytované technológiou ESRI ArcGIS Server,“ dopĺňa informácie k technológii biznis analytik YMS, Peter Bobáľ.

Mapový plugin má desiatky základných funkcií práce s mapou a s mapovými vrstvami, funkcie filtrácie a výberu objektov, funkcie merania a editácie objektov.

Odborné mapy a mapové prehľady

Odborníci SHMÚ pripravujú skoro stovku tematických máp pre rôzne odborné účely, pričom užívateľ si stanovuje základné parametre ako sú typ mapy, obdobie a poprípade územnú jednotku, pre ktorú bude mapa vygenerovaná. Pre ilustráciu problematiky SHMÚ, medzi základné generované mapy patria mapa rozdielu hladiny podzemnej vody a výšky terénu a situačná mapa priestorového hodnotenia podzemnej vody na Slovensku, tzv. mapa sucha.

Modrá platforma pre verejnosť

SHMÚ v mapách sprístupní všetky monitorovacie miesta a namerané hodnoty a cez tzv. Modrú platformu sa tieto dáta dostanú aj verejnosti. „Každý sa ľahko zorientuje v mape, na klik vyberie konkrétne monitorovacie miesto a zobrazí si presne to, čo potrebuje,“ dodáva na záver Tomáš Piovarči.