Novinky

13. októbra 2022 – YMS a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) úspešne zvládli ukončenie prvej z troch fáz nasadenia komplexného systému pre správu majetku, ktorý umožní aj hodnotenie energetickej efektívnosti krajských budov a priestorov.

„Systém je nasadený a funkčný. V pilotnej fáze sme doň dostali dáta o hlavnej budove Banskobystrického samosprávneho kraja v centre Banskej Bystrice. Nasledovať bude najťažšia fáza, a to napĺňanie dátami o približne 900 budovách, ktoré má kraj vo vlastníctve alebo v správe“, hovorí riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, Radovan Hilbert.

Systém na správu majetku BBSK obsahuje aj mapové funkcie, vrátane napojenia na katastrálne dáta, z ktorých vyplynulo, že do monitorovania by sa malo dostať viac ako 12,000 rôznych entít v Banskobystrickom kraji. „Fáza napĺňania dátami je druhá v poradí a vzhľadom na počet objektov bude veľmi náročná. Každý jeden objekt bude potrebné podrobiť prehliadke odborníkom, ktorý presne zaznačí rozlohu, veľkosť, počet podlaží, počet okien, výťahy, šachty, materiály strechy, všetky technické a energetické zariadenia, odpíše štítky, spíše príkony a výkony a podobne,“ pokračuje Juraj Šipula, odborný referent-energetik, ktorý energetickú časť systému prezentoval aj na užívateľskej konferencii YMS, GeoSpatial Visions 2022.

Ani naplnenie dátami však nebude konečná stanica. Snáď najdôležitejšou fázou pre úspech projektu bude zaškolenie používateľov. „Užívateľmi systému budú zamestnanci BBSK, ktorí evidované budovy využívajú na konkrétne účely a väčšina z nich nebude mať odborné znalosti o monitoringu energetických údajov. Potrebné dáta budú zadávať len niekoľkokrát ročne, a tak vysvetlenie práce so systémom musí byť maximálne jednoduché a intuitívne,“ vysvetľuje Radovan Hilbert. Plánom je namiesto užívateľských manuálov vytvoriť zrozumiteľné infografické návody na zadávanie povinných kategórií údajov. „Keď bude mať užívateľ za úlohu sledovať napríklad lehoty na revízne prehliadky, kontroly alebo čistenie, musí aktuálne dáta obratom zadať do systému. Rovnako ako aj údaje o všetkých výmenách, opravách či generálkach. Zamestnaný vlastnými povinnosťami reálne nemá čas študovať návody na použitie funkcií systému, preto hľadáme inovatívne spôsoby, ako to celé čo najviac zjednodušiť,“ dodáva.

Najviac budú štatistiky a analýzy spotreby využívať manažéri a energetici zodpovední za efektívnosť prevádzky, údržby a investícií. Systém totiž obsahuje aj sadu nástrojov, ktoré by mali pomôcť zefektívňovať prevádzku, a tak bojovať s energetickou krízou.

Od nasadenia systému k jeho plnej funkčnosti a hodnote je však, vzhľadom na obrovské množstvo objektov a zbieraných dát, ešte pomerne dlhá cesta. Manažment BBSK si však už dnes zaslúži ocenenie za schopnosť a ochotu zahryznúť sa do elektronizácie, na akú si zatiaľ trúfol doteraz len jeden samosprávny krajov.