Novinky

29. mája 2017 –

Klientom riešime aj elektronickú evidenciu a archiváciu dokumentov. S aplikáciami, ktoré sa dajú plne integrovať na technické a geografické informačné systémy či digitálne archívy.

V registratúrnom systéme ponúkame prehľadné a užívateľsky jednoduché rozhranie, ktoré minimalizuje počet úkonov v procese prijatia, vytvorenia, evidencie a spracovania registratúrnych záznamov. Zaznamenávajú odoslanú a prijatú poštu čo najelfektívnejšie, aby informácie boli vždy aktuálne.

Riešime aj elektronickú schránku (e-schránka), ktorá je povinná pre všetky právnické osoby na komunikáciu s orgánmi verejnej moci. „Obsah e-schránky tvoria právne záväzné dokumenty, ktoré musia byť súčasne evidované aj v registratúrnom systéme. Momentálne väčšina firiem prepisuje prijaté alebo odoslané úradné rozhodnutia ručne, nakoľko e-schránky nepodporujú automatické preposielanie elektronickej pošty. Existuje však spôsob ako tento proces zjednodušiť. Ide o možnosť dodatočnej integrácie e-schránky s registratúrnym systémom, a práve túto službu YMS ponúka,“ vysvetľuje dôvod prepojenia e-schránky s registratúrou Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.

Integrácia e-schránky a registratúry je možná buď ako čiastočné pripojenie, alebo úplné pripojenie s integračným zámerom. „Čiastočné pripojenie nevyžaduje žiadne zmluvné vzťahy, no prihlásenie je možné len cez elektronický občiansky preukaz štatutára. Úplné pripojenie, keď nie je potrebné overenie elektronickým dokladom, sa realizuje na základe dohody o integračnom zámere, ktorú schvaľuje Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES),“ popisuje v skratke spôsoby integrácie a ich hlavné rozdiely Tomáš Mišovič, biznis analytik YMS.

Pre právnické osoby je najlepšie úplné prepojenie systémov. „Integrácia medzi registratúrou a elektronickou schránkou prebieha prostredníctvom modulu, ktorým disponuje nami poskytovaný systém pre správu registratúry. Zavedenie tohto riešenia odbremení spoločnosti od dodatočnej administratívy a výrazne im uľahčí proces elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci,“ uzatvára Radovan Sunega.