Jednou z našich základných hodnôt sú dlhodobé partnerstvá s klientmi, odbornými a technologickými partnermi na Slovensku aj vo svete. Softvérové nástroje, ktoré klientom trvalo pomáhajú, totiž vznikajú vďaka dôkladnej spolupráci.

Od tvorcov softvéru ku kolegom

Tím YMS spolupracuje s odborníkmi u klienta na všetkých úrovniach. Počas tvorby softvérového nástroja tak svoje potreby vyjadria všetci odborníci. Od manažmentu cez špecialistov a informatikov až po užívateľa, ktorý bude so softvérom pracovať. „Projektoví manažéri, analytici a programátori YMS pracujú s klientmi na príprave riešení v projektových tímoch. Keďže tvorba a údržba softvéru je dlhodobá záležitosť, stávajú sa z nich biznis kolegovia a často aj priatelia. Máme klientov, s ktorými pracujeme aj dvadsať rokov,“ hovorí Štefan Hudák, projektový manažér pre lesníctvo a plynárenstvo.

Za rozvojom biznisu stojí softvér

Vďaka precíznej spolupráci do hĺbky poznáme kľúčové procesy, činnosti, odborné postupy u klienta. Softvér, ktorý vytvoríme, ich pomáha lepšie vykonávať a zároveň zavádza štandard, od ktorého sa odrazí ďalší rozvoj biznisu alebo služieb. Napríklad elektronický obchodný dispečing pre plynárenské podniky, yCapacity. „Spravujeme ho pre Naftu a Eustream už viac ako 10 rokov. Zrýchlenie a zjednodušenie práce je prvotný benefit, plynári vďaka dispečingu rozširujú portfólio elektronických služieb a dnes už aj hĺbkovo analyzujú správanie sa svojich zákazníkov,“ vysvetľuje Marek Ivaňák, prevádzkový riaditeľ YMS. Rovnako to funguje so všetkými riešeniami.

Dostatok potenciálu na inovácie

Za 28 rokov sme vybudovali široké technologické portfólio, ktoré je v kombinácii so znalosťou klientovho biznisu inšpiráciou pre neustálu inováciu. „Poznáme možnosti moderných technológií, a preto vieme potreby klienta predvídať a byť pripravení. Jednoduchým príkladom je elektronický dispečing správy a údržby ciest, kde sme po spustení systému navrhli používanie mobilných zariadení do terénu, ktoré sa klientovi okamžite osvedčili a otvorili ďalšie možnosti pre zmeny a zlepšenia,“ hovorí Radoslav Béreš, šéf divízie sieťových odvetví.

Spoľahlivosť a výdrž v krízach

Špecialitou YMS je stopercentná spoľahlivosť, dôvera a kvalita služieb aj vtedy, keď je zadanie náročné a termín krátky. Máme za sebou veľa projektov, ktoré sa do úspešného konca dotiahli aj napriek nepredvídaným problémom a zdržaniam. „Slovenskú národnú akreditačnú službu sme do finálnej úspešnej digitálnej podoby dotiahli až potom, čo zlyhal prvý pokus v konzorciu partnerov. Tím YMS vydržal, vynaložil úsilie aj odbornosť nad rámec všetkých pôvodných plánov. Odmenou nám je po niekoľkých rokoch výhra aj vo verejnej súťaži a pozícia výhradného dodávateľa akreditačného systému na najbližšie 4 roky,“ uzatvára tému spolupráce a partnerstva výkonný riaditeľ YMS, Milan Kánya.