23. októbra 2019 –

Koncom októbra sa na Kamennom vrchu konalo druhé výročné stretnutie používateľov geografického informačného systému (GIS) Vojenských lesov a majetkov, š.p. s jeho tvorcami, GIS tímom YMS. Prekonzultovali svoje skúsenosti s aplikáciou, vyskúšali si nové funkcionality a odporúčané postupy pre nové ale aj existujúce pracovné procesy. Medzi najzaujímavejšie novinky rozhodne patrí sprístupnenie údajov zo satelitných snímok družice Sentinel-2 programu Copernicus s možnosťou vizualizovať ich v pravých farbách (RGB), ako kompozíciu v nepravých farbách s infračerveným pásmom, alebo ako vegetačný či vlhkostný index pre hodnotenie stavu vegetácie a monitorovanie vlhkosti a sucha. Zaujala aj živá ukážka prvej verzie aplikácie Offline GIS, ktorá sprístupňuje priestorové dáta aj v miestach bez pripojenia alebo so slabým pripojením do internej siete a čoskoro bude dostupná aj všetkým zamestnancom.

Viac sa dočítate v článku, ktorý vyšiel v zimnom vydaní časopisu Vojenské lesy.

Stretnutie používateľov GIS