13. februára, 2023 – Nový systém na riadenie obchodovania s prepravnou kapacitou slovenskej tranzitnej plynárenskej siete je na svete a momentálne prechádza akceptačným testovaním u zákazníka. Prvé ohlasy sú pozitívne a veríme, že systém požiadavky plynárskych dispečerov naplní opäť na veľa rokov.

Vysoký štandard

Obchodný dispečing, v portfóliu riešení YMS pod trhovým názvom yCapacity, je v súlade s aktuálnymi technologickými a bezpečnostnými štandardami pre tvorbu moderných IT systémov. „Pred niekoľkými rokmi YMS plošne prešla na servisne orientovanú softvérovú architektúru a mikroslužby. Všetky nové systémy, yCapacity špeciálne, už tento štandard napĺňajú. Systém yCapacity má navyše vysokú mieru zabezpečenia a automatizácie,” hovorí šéf projektu a prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

Naplnené očakávania

“Nové trendy v informačných technológiách človek nezastaví. Neustále sa vyvíjajú a rovnako rýchlo v posledných rokoch vznikali aj nové požiadavky na obchodný systém prepravy plynu. Preto niet divu, že po viac ako 15 rokoch vývoja a používania súčasného systému nastal čas na jeho výmenu. Základnými motívmi pre nahradenie boli požiadavky užívateľov a administrátorov na zvýšenie bezpečnosti, výkonnosti a stability systému, jeho modernizácia, ale aj automatizácia procesov. Na základe prvých výsledkov akceptačného testovania môžeme konštatovať, že nový produkt naše očakávania napĺňa,” hovoria v mene klienta Miroslav Hajach, špecialista rozvoja obchodu a siete, a Jaroslav Macák, vedúci komerčného dispečingu.

Aké oblasti rieši plynárenský obchodný dispečing?

Nová generácia systému na riadenie obchodných procesov súvisiacich s prepravou plynu cez územie Slovenska, yCapacity, nahrádza pôvodný systém vyvinutý na mieru pre spoločnosť Eustream pred skoro dvomi dekádami. Nový systém napĺňa moderné technologické štandardy a s vysokou mierou automatizácie pokrýva kompletnú obchodnú agendu spoločnosti Eustream.

 • Manažment klientov a kontraktov
 • Riadenie obchodných procesov plynárenského dňa
 • Stanovovanie prepravených množstiev pre fakturáciu
 • Vyvažovacia platforma SR podľa EÚ
 • Pravidlá pre fungovanie pri preťažení siete podľa EÚ
 • Automatické odosielanie povinných dát podľa EÚ
 • Správa cenových rozhodnutí ÚRSO o tarifách
 • Správa obchodných bodov prepravnej siete
 • Riadenie opráv v sieti
 • Verejný portál na zverejňovanie údajov
 • Zákaznícka zóna so službami pre klientov
 • Riadenie finančných zábezpek klientov
 • Integrácia na európske platformy predaja kapacity.