12. decembra 2020 –

YMS oslovila trnavské Centrum pre deti a rodiny (CDR) s ponukou pravidelného odovzdávania počítačov, laptopov, monitorov a drobného hardvéru, ktoré IT špecialistom tímu YMS už nevyhovuje kapacitne alebo výkonom. Na každodenné používanie pre deti, ktoré nemajú jednoduchý prístup k počítačom, je však v perfektnom stave.

Prvých 10 kusov výpočtovej techniky, počítačov, monitorov a laptopov, odovzdal pán Mikuláš Szapu zástupkyni riaditeľky centra, pani Martine Kukučkovej a sociálnemu pracovníkovi pánovi Jozefovi Lužákovi ako vianočný darček pre deti. Ako povedal: „YMS v minulosti spolupracovala s detským domovom v Necpaloch, deti sa aktívne zapájali prostredníctvom svojej tvorby aj na našich firemných akciách. Radi by sme sa k dlhodobej spolupráci vrátili a sme radi, že tentokrát pôjde o deti z našej domovskej Trnavy.“

„Chceme vám veľmi pekne poďakovať za vašu podporu v roku 2020. Aj vďaka vašej pomoci sa nám podarilo zlepšiť podmienky poskytovania starostlivosti v našom centre. Zvlášť počas roka 2020 sme boli postavení pred viacero výziev, týkajúcich sa pandemickej situácie. Museli sme zabezpečiť technické vybavenie umožňujúce dištančné vzdelávanie detí i vylepšiť technické možnosti kontaktovania detí s blízkymi osobami počas obdobia, kedy neboli ich návštevy, z dôvodu epidemiologickej situácie v CDR, možné (laptopy, tablet, smartfóny). Aj vďaka Vám sa nám podarilo na tieto výzvy adekvátne zareagovať,“ napísala pani Martina Krchňáková, riaditeľka centra, v oficiálnom poďakovaní spoločnosti YMS. Vzhľadom na to, že situácia so zvýšenou potrebou technológií pretrváva, YMS bude aj naďalej deti podporovať.

Centrum pre deti a rodiny sa stará o 40 detí v troch jednotkách, o náhradné rodiny s 22 deťmi a poskytuje pomoc a poradenstvo záujemcom o adopciu alebo náhradné rodičovstvo.