31. júla 2019 –

Príspevok sa zaoberá porovnávaním spôsobov mapovania svahových procesov vo Vrátnej doline, v ktorej po extrémnych zrážkach v roku 2014 došlo k významnému zosuvu pôdy.

YMS a partneri vykonali porovnanie výsledkov terénneho a leteckého laserového mapovania zosuvom postihnutých oblastí. Cieľom bolo overiť, či letecké laserové skenovanie a následné spracovanie dát špeciálnymi algoritmami môže nahradiť terénny prieskum. Je to veľmi dôležité v prípadoch, kedy sa nie je možné fyzicky dostať na prieskum terénu z dôvodu tažkého prístupu, pokrytia vegetáciou alebo nebezpečenstva zranenia.

Výsledky štúdie ukázali, že letecké laserové skenovanie a technológia Proxima je pri detekcii svahových deformácií rovnako účinné ako priamy terénny prieskum. Vo všetkých štyroch porovnávaných lokalitách totiž došlo k vysokej korelácii medzi údajmi meranými v teréne a Proximou detekovanými údajmi. Technológia dokonca umožnila identifikovať na laserovom mračne bodov niekoľko ďalších menších zosuvov, ktoré neboli pomocou terénneho prieskumu objavené.

Detaily štúdie sumarizoval tím v článku (v anglickom jazyku) nazvanom: Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia.