Novinky

15. januára 2018 –

WebGIS za štyri roky vyrástol, má už viac ako 1050 užívateľov, viac ako 90 mapových služieb (vrstiev), prepojenie na ďalšie podnikové informačné systémy a 1050 aktívnych užívateľov. To je stručná charakteristika integrovaného informačného systému WebGIS, ktorý začal podnik LESY Slovenskej republiky budovať od roku 2013.

Začiatky využívania centrálneho geografického informačného systému spadajú ešte do roku 2007, rozvoj a využívanie predchodcu dnešného centralizovaného GIS však bol o rok neskôr zastavený. V roku 2012 sa vtedajšie vedenie podniku rozhodovalo medzi zakúpením licencie Webového GIS od Národného lesníckeho centra a vytvorením vlastného GIS systému. Zvíťazil druhý variant. „Výhodou tohto riešenia je to, že podnik má všetky priestorové a atribútové dáta, vývoj či prevádzkovanie systému plne pod kontrolou,“ hovorí Ivan Pôbiš z odboru OIKT generálneho riaditeľstva. Systém sa stále vyvíja podľa potrieb užívateľov, čo však znamená rastúci počet často veľmi špecifických funkcií, ktoré využíva iba úzka skupina zamestnancov. Informatici preto pripravujú rozdelenie prístupových práv podľa jednotlivých skupín užívateľov. „Tým sa podarí celý systém zjednodušiť, zrýchliť a užívateľsky optimalizovať,“ prezradil plánované zmeny vo WebGISe vedúci OIKT Jozef Sámel.

Základom pomerne hladkého nábehu systému do prevádzky a jeho obľúbenosti je riešenie problémov v spolupráci s pracovníkmi lesníckej prevádzky a ich aktivita. Podnety na nové možnosti využívania WebGISu prichádzajú často z lesných správ lebo odštepných závodov. „Napríklad sa zval jeden zo závodov, ktorý chcel mať prehľad o umiestnení poľovníckych zariadení, ko sú soliská, krmoviská a senníky. My sme v spolupráci s NLC vytvorili unifikované značky pre jednotlivé zariadenia a závod si postupne doplnil údaje. Teraz využívanie tejto vrstvy ponúkame ostatným závodom,“ dodal Sámel.

Jedným z hlavných cieľov WebGISu bolo odstrániť ručné zaznačovanie zmien v obhospodarovaných porastoch do lesníckych máp. Získať informácie o porastoch bez osobnej kontroly máp nebolo v minulosti možné. Po spustení systému si už môže aktuálnu situáciu na vybranom území spravovanom štátnym podnikom LESY SR pozrieť ktokoľvek s príslušným oprávnením. Postupne sa WebGIS najmä prepojením na IS WebLES a IS Pozemkár rozrástol o funkcie, ktoré zrýchľujú činnosti a uľahčujú rozhodovanie kompetentných pracovníkov.

Ďalšou funkcionalitou bude v krátkom čase zavedenie vrstvy s hranicami lesných obvodov, ktorá všeobecne doteraz chýbala. „Voči WebGISu panovala zo začiatku určitá nedôvera. V súčasnosti už s ním pracujeme prakticky všetci. Je to jeden z najlepších projektov podniku v posledných rokoch. Nejde len o rýchlosť, ale aj o presnosť identifikácie napríklad porastov a kalamít,“hovorí technik lesnej správy Staré Hory Michal Kováč.

Po zmene PSL na jednotlivých lesných celkoch bude už zaznačovanie do systému jediným spôsobom vedenia grafickej evidencie. Problémom však môžu byť výpadky internetového pripojenia. Optimalizované však zatiaľ  podľa Kováča nie je prepojenie WebGISu s WebLESom, ktoré využíva napríklad systém integrovanej ochrany lesa. „Problémy sú s rýchlosťou tejto aplikácie,“ upozorňuje. WebGIS sa stále vyvíja, pripravujú sa ďalšie vylepšenia. Pribudne operácia priestorový prekryv, kde budú k dispozícii tri možnosti manipulácie s priestorovými informáciami: prienik, identifikácia a zjednotenie. Používateľ taktiež získa možnosť opätovného spustenia analýzy či uloženia výsledkov, ku ktorým dospel postupnosťou istých krokov v systéme.  Uložiť bude možné aj samotný postup, čo uľahčí užívateľovi zopakovať analytickú operáciu, ale už napr. s novými priestorovými dátami. Doplnená bude možnosť aplikačných nastavení systému podľa potreby každého jedného používatelia a tiež pribudne možnosť viacstranovej tlače máp na špecifikovaný formát papiera. „Toto sú štyri najvýznamnejšie zmeny, ktoré už sú v štádiu testovania,“ spresnil Slavomír Sipina zo spoločnosti YMS, ktorá WebGIS pre LESY SR vyvíja.

 

Článok uvádzame v pôvodnom znení, ako vyšiel v novembrovom vydaní časopisu pre zamestnancov LSR, LESNÍK.  Foto YMS, a.s.