Novinky

3. februára 2017 –

Inteligentné riešenia sú našou doménou. Z neprehľadného množstva dát tvoríme informácie, ktoré zákazník použije na zlepšenie svojho biznisu.

Inšpirujú nás potreby našich klientov aj rýchly vývoj vo svete technológií. Súčasná priemyselná revolúcia, Industry 4.0., prináša masovú robotizáciu a automatizáciu.To si vyžaduje obrovské množstvo dát z reálneho času, a k tomu technológie ako ich efektívne spracovať, ukladať a vyhodnocovať. Využívame na to najmodernejšie riešenia tzv. biznis inteligencie (Business Intelligence, BI).

BI označuje softvéry, postupy a metódy, ktoré slúžia na spracovanie, analýzu a interaktívne prezentovanie dát. Narozdiel od bežných informačných systémov vyhodnocuje dáta omnoho sofistikovanejšie. „Doteraz sme analyzovali prevažne statické, štrukturované dáta. Tie však postupne nahrádzajú dáta dynamické, neštrukturované a práve v ich spracovaní nachádzajú BI technológie uplatnenie. BI vyťaží z kvanta zozbieraných dát, ktoré vo svojej podstate ani nepotrebujeme, cenné informácie, napríklad na získanie konkurenčnej výhody,“ popisuje význam Business Intelligence Andrej Putera, YMS expert pre technológie BI a Machine Learning.

Konkrétnu podobu BI tvorí kombinácia najrôznejších modulov, ktorá vychádza z rozsahu, zložitosti a špecifických požiadaviek konkrétnej organizácie. Napriek tomu, že neexistuje univerzálne BI riešenie, tak jeho architektúru môžeme rozdeliť do troch základných vrstiev – dátovej, biznis logiky a prezentačnej.

Dátová úroveň je vstupnou vrstvou, ktorá zhromažďuje všetky zozbierané dáta do databáz. Vo vrstve biznis logiky, známej aj ako ETL (z ang. Extract-Transform-Load), resp. transformačná vrstva, prebieha filtrácia a transformácia dát, teda očistenie dát a ich následná premena z rôznych formátov, tvarov, veľkostí do konzistentnej podoby. Posledná, prezentačná vrstva je z pohľadu koncových používateľov najdôležitejšia. Interaktívne zobrazuje spracované informácie v rôznych formátoch, ako sú reporty, tabuľky či grafy, a tak im pomáha pri rozhodovaní.

Technológia Business Intelligence sa netýka len veľkých spoločností. Jej prínosy môžu využívať aj stredné a malé podniky pôsobiace v rôznych odvetviach. „V súčasnosti pracujeme na možnostiach, ako aplikovať BI do riešení našich zákazníkov, aby sme im pomohli napríklad optimalizovať skladovanie a distribúciu komodít alebo plánovať opravy na transportných systémoch s minimálnym vplyvom na obmedzenie prevádzky,“ prezrádza na záver aktuálne dianie a zámery YMS v oblasti BI Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.

 

Ilustračné foto: YMS.