25. marca 2022 – Tím YMS opäť zúročuje tridsať rokov v plynárenstve. Víťazstvom v medzinárodnom tendri sme sa stali stredoeurópskym lídrom aj v systéme pre obchodné riadenie prepravy plynu.

Koncom roka 2021 sme vyhrali medzinárodný tender slovenského prepravcu zemného plynu, spoločnosti Eustream na novú generáciu obchodného systému. Pôvodný systém yCapacity, ktorý používajú Eustream aj Nafta, a.s. už skoro 15 rokov, sme vyvinuli na mieru pre slovenský obchod s prepravnými a skladovacími kapacitami plynu. Technológie sa odvtedy posunuli míľovými krokmi a nastal čas na kompletnú obnovu, teda na vývoj úplne novej generácie systému. „Minulý rok sme odovzdali aj novú generáciu riadenia integrity potrubí (PIMS) pre Naftu, a.s., ktorú užívatelia prijali veľmi pozitívne. Stojí na najmodernejších technológiách, je vysoko odborná a pritom veľmi intuitívna s priateľským dizajnom. Podobný úspech zopakujeme aj v spoločnosti Eustream s obchodným systémom, čím sa po tridsiatich rokoch služby plynárenstvu opäť potvrdíme ako stredoeurópsky líder,“ hovorí na margo generačného posunu riaditeľ pre rozvoj obchodu, Radoslav Béreš.

Najsilnejším motivátorom pre generačnú výmenu sú obrovské možnosti nových technológií, hlavne zvýšená výkonnosť, rýchlosť a bezpečnosť. „Zaviedli sme nový technologický protokol a všetky aplikácie YMS budú pozostávať z kolekcie mikroslužieb, prípadne z hybridných riešení, kde mikroslužby vyriešia špeciálne úlohy náročné na výkon. Je to celosvetový technologický trend, ktorý úplne preskladal spôsob tvorby informačných systémov,“ hovorí technický riaditeľ YMS, Marek Ivaňák. „Každá mikroslužba zabezpečí samostatnú časť aplikácie a sústredí sa na vlastnú funkčnosť a výkon. Servery klienta efektívne vyťažíme, v prípade potreby využijeme iné lokality, naklonujeme ich pre zvládanie záťaže, či upravíme bez potreby vypínať celý systém. To všetko zvyšuje výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť služieb, ktoré musia byť v prevádzke nepretržite 24/7,“ dopĺňa technické informácie softvérový architekt YMS, Ivan Ilavský.

Odborníci na informačné systémy v spoločnosti Eustream, ako aj samotní používatelia aplikácie, tieto benefity vidia a na príprave nového systému s YMS úzko spolupracujú. „Stanovili sme zámery a očakávania, ktoré od nového systému máme. Predovšetkým požadujeme aplikáciu postavenú na moderných technológiách, ktorá okrem väčšej bezpečnosti a lepšieho výkonu poskytne vysokú mieru škálovateľnosti. V budúcnosti tak bude možné jednoduchšie pridávanie, resp. zmena či odstránenie funkcionalít. Spolu s rozšírenou úrovňou servisnej podpory nového systému, veríme, že sa nám v rámci vzájomnej dlhodobej spolupráce podarí systém udržať stabilnejší, zdravší a konkurencie-schopný. Pre samotných užívateľov by prínosom mala byť vyššia miera užívateľského komfortu, lepšia customizácia samotného prostredia, alebo napr. i dátových reportov, a automatizácia procesov komerčného dispečingu v oblasti výmeny dát s partnermi a operátormi prepojených prepravných sústav,“ dopĺňa informácie Miroslav Hajach, biznis analytik spoločnosti Eustream.

Nové riešenie yCapacity je postavené na našej platforme yAgenda a do ostrej prevádzky bude pripravené o rok, teda na jar 2023. „Obsiahne všetky kľúčové moduly, vrátane verejnej aj neverejnej klientskej sekcie v dvoch jazykoch, systému pre dispečerov s mnohými automatizovanými funkciami a zlepšenými, zmodernizovanými procesmi. Samozrejmosťou je súlad s EÚ legislatívou a plynárenskými normami. Očakávame, že tento systém bude v spoločnosti Eustream slúžiť minimálne tak dlho a tak dobre, ako jeho predchádzajúca generácia,“ uzatvára tému Marek Ivaňák.