Novinky

3. apríla 2017 –

Koncom marca dlhoroční partneri, Eustream a YMS, usporiadali dvadsiate výročné stretnutie užívateľov Integrovaného technického informačného systému prepravného plynovodu spoločnosti Eustream. Akcia sa po úspešnom predchádzajúcom ročníku konala opäť v hoteli Šachtička v Banskej Bystrici.

Prvú časť programu uviedol Štefan Hudák, projektový manažér YMS, spolu s biznis analytičkami YMS, Veronikou Horníkovou a Silviou Horňákovou. Predstavili dáta zapracované do technického informačného systému za minulý rok, aktualizácie týkajúce sa výbušných zón, predovšetkým zmeny v ich vykresľovaní a mierke ortofotosnímok na úroveň 1: 10 000 a najväčšie benefity nového GIS-u ako sú intuitívnosť či dostupnosť cez internetový prehliadač. GIS technik spoločnosti Eustream, František Vozárik, poukázal na problémy, s ktorými sa technici v procese prípravy a spracovania dát stretávajú v praxi.

Druhý blok odštartoval so živou ukážkou novej verzie aplikácie ITIS schémy biznis analytik YMS, Petel Bobáľ. Vysvetlil odlišnosti pôvodnej a súčasnej generácie GIS-u a vyzdvihol najväčší prínos nového systému, ktorým je rovnaká profesná dátová základňa. V živých ukážkach pokračovali zástupcovia Eustream. Jozef Olejník, technik MARS a PKO, predviedol aplikáciu PKO klient, ktorej výstupy sú integrované v ITIS-e cez aplikáciu ITIS Potrubia. František Sedlák, IT analytik, vystúpil s novou online službou eVyjadrenia, ktorú Eustream v spolupráci s YMS sprístupnil verejnosti začiatkom tohto roka.

Na záver prebehla pod vedením Branislava Reťkovského, vedúceho oddelenia ITIS a GIS spoločnosti Eustream, diskusia o zapracovaní nových údajov do GIS-u a o ďalších možných vylepšeniach, ktoré systém ešte viac prispôsobia potrebám koncových používateľov.

Ilustračné foto: YMS.