8. apríla 2022 – Naše nové riešenie na správu aktív nasadzujeme v Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Pomôže vodárom sprehľadniť prevádzku a časom dolovať manažérske dáta tak, ako to už niekoľko rokov robia trnavskí cestári. 

Riešenie je postavené na našej platforme pre elektronické služby, yAgenda. Skladá za z viacerých modulov, pričom každý jeden modul je samostatne ukotvená mikroslužba. „Začali sme skladovým hospodárstvom a všetky skladové procesy previedli na výlučne elektronické. Zaviedli sme automatické oceňovanie na priemernú cenu aj princíp FIFO. Výdajné dokumenty sa podpisujú elektronicky s možnosťou uzatvorenia v čase, keď sa ukončí celá s materiálom súvisiaca úloha. Napojili sme sa na externé systémy, z ktorých čerpáme technické aj ekonomické údaje, a tak výstupom modulu je detailný prehľad o tom, na akých úlohách, s akými nákladmi a s akým výsledkom sa materiál zo skladu reálne používa,“ otvára tému nového systému pre TAVOS projektový manažér YMS, Tomáš Mišovič.

Skladové hospodárstvo je úvodný zo štyroch modulov, ktoré si klient vybral. V ďalších krokoch pripravíme moduly doprava, schvaľovacie procesy pre objednávky a obstarávanie, a tiež vstupnú obrazovku, ktorá celý systém pre užívateľa zjednotí. Keďže cieľom je sledovať prevádzkové dianie v TAVOSe z rôznych uhlov pohľadu, v pozadí celého systému sa vinie premyslená kategorizácia zdrojov a dát. „Napríklad vozidlo je zároveň nákladovým strediskom, položkou majetku a položkou zdrojov. Tým sa osvetlia a zdokumentujú všetky finančné aj prevádzkové úkony spojené s vozidlom, teda koľko stojí jeho kompletná prevádzka vrátane servisov či poistiek, ako je reálne vyťažené, na akých pracovných príkazoch sa používa, ktorí pracovníci s ním nakladajú a podobne. Výsledkom takejto analýzy zdrojov a majetku je nepriestrelný manažérsky prehľad, ktorý sa časom premení na zdroj reálnych dát pre zlepšenie prevádzky,“ vysvetľuje Tomáš Mišovič.  

Systém pre TAVOS bude doslova „nadupaný“ všetkým, čo manažéri radi sledujú. Modul doprava bude napríklad obohatený o lokalizáciu vozidiel na mape, tzv. mapový plugin. „Zo senzorov externého systému doplníme údaje tak, aby sme vo výsledku o vozidle vedeli všetko, vrátane toho, kde sa práve nachádza a koľko má v nádrži nafty,“ pokračuje Tomáš Mišovič. Modul schvaľovacie procesy obsiahne všetky druhy obstarávacích úkonov od najjednoduchších nákupov bez potreby odobrenia až po veľké verejné obstarávania, vyžadujúce viacerých uchádzačov, viacstupňové schvaľovanie a elektronický podpis generálneho riaditeľa.

Mikroslužby sme použili nielen na moduly, ale aj na ďalšie dôležité funkcie. Prihlasovanie užívateľov do systému podľa pracovného zaradenia, tvorba automatických výkazov a mapový server sú tiež samostatné mikroslužby. Znamená to okrem iného, že sú nezávislé na systéme ako celku, škálovateľné na potrebnú záťaž, duplikovateľné na zvýšenie spoľahlivosti a upravovateľné aj bez toho, aby sa vypínali ostatné časti systému. To všetko zvyšuje výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť a klient potenciálne výpadky alebo reštarty ani nezaznamená.