30. marca 2018 –

YMS opäť úspešne obnovila technologické partnerstvo so spoločnosťou Microsoft v kompetencii Gold Application Development na ďalší rok. Po prvý raz ju získala už v roku 2007.

Opätovným obnovením kompetencie prekročila 10 rokov nepretržitej spolupráce so svetovým tvorcom najväčších aplikačných platforiem. „Opätovné obhájenie partnerstva potvrdzuje schopnosť odborného tímu YMS neustále tvoriť inovatívne aplikácie na Microsoft platformách. Udržanie si tejto kompetencie vyžaduje pravidelne preukazovať technologickú a profesnú spôsobilosť a kvalitu produktov. Poskytovať množstvo referencií od klientov o úspešných implementáciách aplikácií aj o ich spokojnosti s nimi“, hovorí prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

YMS už 28 rokov tvorí technické a geopriestorové informačné systémy pre priemyselné podniky aj verejnú správu. Certifikáty a ocenenia od technologických partnerov potvrdzujú postavenie YMS ako dlhodobého, odborného a spoľahlivého partnera.