10. októbra 2018 –

Prístupy do nového lesníckeho GISu sa za posledné roky znásobili o neuveriteľných 2900%. Počas kalamity Žofia v roku 2014 sa za 1 deň pristúpilo asi 50 tisíckrát, v roku 2018 sa najvyťaženejší deň vyšplhal na rekordných 1,5 milióna prístupov. Síce ide o hraničné hodnoty, ale aj spriemerované ukazujú, že využívanie WebGISu v Lesoch SR za 4 roky narástlo na skoro dvadsaťnásobok. Je jasné, že správcovia skoro polovice slovenského územia zo systému čoraz viac benefitujú a výrazne im uľahčuje hospodárenie s lesom a lesným majetkom.

GIS bez internetu
Aj piate stretnutie užívateľov a tvorcov GISu, ktoré sa konalo začiatkom októbra v poľovníckom kaštieli Antonstahl, sa nieslo v atmosfére rozrastania sa systému a pridávania nových možností. Tím YMS predstavil predovšetkým nový Offline GIS, ktorý bude fungovať aj v „lesníckej kancelárii“, teda v lese so slabým alebo žiadnym internetovým pripojením. Spustením Offline GISu sa úspešne zavŕši dlhodobý zámer lesníkov dostať „GIS do každej horárne“. „Lesníci budú s aplikáciou pracovať priamo v lese, bez ohľadu na dostupnosť internetového pripojenia. Budú zobrazovať mapové vrstvy, merať, identifikovať objekty, editovať geometriu, pridávať poznámky. Po návrate klikom bude práca v podobe dát synchronizovaná do celého systému. Okrem odstránenia zápasu s technológiou a internetom v lese sa niekoľkonásobne zvýši efektívnosť práce v teréne a dáta budú správne a bezpečne uložené v centrálnej databáze aj po práci v lese,“ hovorí projektový manažér YMS Štefan Hudák, ktorý pri novom lesníckom GISe stojí od jeho zrodu.

Rozrastanie sa a intuitívnosť
Tím YMS na stretnutí predstavil aj niekoľko desiatok nových funkcionalít vo WebGISe. „Systém používa už viac ako tisícka lesníkov, a tak prirodzene narastajú požiadavky na to, čo má zvládnuť. Len za poslednú dobu sme implementovali cez stovku nových funkcií. Naším prvoradým cieľom, práve kvôli tak rýchlemu rastu, ostáva uchovať GIS šikovný, rýchly, intuitívny a užívateľsky príjemný. Preto sa sústreďujeme stále viac na automatizáciu a na individuálne prispôsobovanie GISu užívateľom podľa odbornosti,“ vysvetľuje projektový manažér YMS, Štefan Hudák.

Nové funkcionality
Príkladom sú hneď tri nové funkcie, ktoré chránia jednoduchosť a rýchlosť systému aj pri jeho rýchlom rozvoji: automatická tvorba plánu ťažby, spúšťanie analýz s odloženým štartom a filtrovanie podľa užívateľských rolí. Automaticky generovaný plán ťažby odbremeňuje lesníka od manuálneho hľadania a spájania informácií do pracovného pokynu k verejným súťažiam. „Lesník priebežne vyberá porasty pre ťažbu, zakresľuje približovacie trasy a označuje odvozné miesta v mape. V čase tvorby podkladov pre verejnú súťaž potrebuje pripraviť mapovú časť zakázky, k čomu mu na základe výberu kódu plánu a dátumu akcie pomôže automatická príprava,“ vysvetľuje Slavomír Sipina, biznis analytik pre GIS v YMS. Analýzy s odloženým štartom zase optimalizujú využitie systému počas dňa. „WebGIS už obsahuje viac ako 100 mapových vrstiev, obrovské množstvo údajov a dokáže pripraviť komplexné analýzy, ktoré nebývajú súčasťou bežných GISov. Nová funkcia automaticky spustí analýzy nad veľkou plochou či s niekoľkými tisíckami výsledkov v takých časoch, kedy je systém najmenej vyťažený, teda hlavne v noci. Užívateľ zadá svoju požiadavku pred odchodom z kancelárie a vráti sa ráno k hotovej analýze. Vďaka tejto funkcii sme si mohli dovoliť zrušiť akékoľvek analytické obmedzenia, ktoré mohli doteraz potenciálne GIS spomaľovať počas pracovného dňa,“ pokračuje Slavomír Sipina. Podobne optimalizačne funguje aj funkcia filtrovania podľa užívateľských rolí. Každý lesník má totiž svoju oblasť špecializácie, tzv. užívateľskú rolu a využíva len vybrané mapové vrstvy a funkcie. „Administrátor GISu môže vytvárať rôzne role, ako napríklad držbár, ťažbár či lesník, ktorým automatický filter prispôsobuje GIS tak, aby sa na ich počítačoch zobrazovalo len to, čo naozaj potrebujú. Eliminuje sa nutnosť hľadať potrebné vrstvy a zníži sa počet predpripravených mapových kompozícií, ktoré užívateľ vidí vo svojom rozhraní. Prakticky to znamená, že žiadne nové funkcionality ani iný rozvoj GISu užívateľa nespomalia, pretože bude stále pracovať len s tým, čo naozaj potrebuje,“ uzatvára tému noviniek v lesníckom GIS-e Štefan Hudák.