1. júna 2017 –

Pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja tvoríme integrovaný technický informačný systém, ktorého prvou a kľúčovou súčasťou je elektronický dispečing pre zimnú údržbu ciest.

Počas zimnej sezóny sa staráme o odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, zimné značenie, preventívnu ochranu pred závejmi a zaisťujeme dispečersko-spravodajské služby. Doteraz naši ľudia všetky práce vykonávali na základe vyplneného papierového rozkazu. Po novom dispečeri evidujú úlohy v elektronickom systéme, čo ich odbremenilo od ručného vypisovania formulárov a výkazov. Proces je tak oveľa efektívnejší aj z hľadiska koordinácie vodičov, sledovania aktuálneho stavu vozovky či stavu zásob posypového materiálu na sklade,“ hovorí o zmene a prínosoch elektronického riešenia hovorkyňa SÚC TTSK, Natália Machalová.

Elektronický dispečing zmodernizoval proces správy a údržby ciest počas zimnej prevádzky. Vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu je práca so systémom jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne školenia. „Dispečeri pristupujú k dátam online, a tak získajú potrebné informácie na pár kliknutí. Vďaka tomu majú lepší prehľad o momentálnej situácii na cestách, resp. už nemusia prácne vyhľadávať vo výkazoch a evidenčných knihách. Navyše si dokážu tvoriť požadované reporty, a to okamžite podľa potreby,“ popisuje ďalšie benefity systému prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák. „Automatizované spracovanie reportov považujeme za jednu z najvýznamnejších pridaných hodnôtnakoľko nám výrazne zjednoduší prácu v porovnaní s doteraz zaužívaným postupom,“ dodáva Natália Machalová.

Implementácia informačného systému vytvára do budúcnosti priestor pre nasadenie nových metód správy a údržby. „V rámci projektu sme spoločne s YMS napojili dispečing na mapy, čo nám poskytne lepší vizuálny prehľad o stave vozoviek či údržbových zásahoch,“ dodáva na záver Natália Machalová.

 

Ilustračné foto SÚC TTSK a YMS.