12. apríla 2019 –

YMS sa stala technologickým partnerom Európskej vesmírnej agentúry a programu Copernicus. V spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied (SAV) bude zo satelitných snímkov tvoriť metodológiu pre mapovanie disturbancií na zalesnených plochách. 

 “YMS je držiteľom osvedčenia pre spôsobilosť na výskum a vývoj od Ministerstva školstva. Špecializujeme sa na analýzu laserových snímok Zeme z technológie LiDAR a pomohli sme už identifikovať miesta s rizikom zosuvov pôdy vo Vrátnej doline či odhaliť neprebádané archeologické štruktúry v nálezisku Molpír. Pravidelne pripravujeme prípadové štúdie pre podniky s rozsiahlou infraštruktúrou alebo zložitými technológiami. Projekt pre ESA je posun odborného tímu YMS do špecializovanej oblasti analýzy satelitných snímok ”, hovorí riaditeľ pre projekty výskumu a inovácií YMS, Radovan Sunega.

YMS získala financovanie z fondov Európskej únie na projekt Sentinel 2 Based Support of Forest Disturbance Mapping and Monitoring (Podpora mapovania a monitorovania disturbancií na zalesnených plochách na báze snímok Sentinel 2). “Projektové aktivity prebehnú vo viacerých fázach počas roka 2019 v spolupráci s odborníkmi zo SAV”, dodáva Radovan Sunega.

YMS využije snímky zo satelitov Sentinel-2. Tie patria do vesmírneho komponentu programu Copernicus, ktorého cieľom je monitorovať zmeny, ktoré na zemskom povrchu prebiehajú postupne a voľnému oku nepozorovane. Desiatky satelitov Sentinel nepretržite zemský povrch snímkujú v rôznych frekvenciách a snímky poskytujú na analýzu organizáciám a firmám s potrebným know-how.

—–

Ilustračný obrázok v dvoch farbách je zo satelitu Sentinel-2 zo dňa 5. októbra 2018 z okolia Trnavy. Zelená je normalizovaný vegetačný index, ktorý zobrazuje stav biomasy. Tmavšie sfarbenie znamená lepšie vyvinutá biomasa. Červeno-modrá snímka ilustruje stav vlhkosti a sucha, kde suchšie oblasti sú červené. Satelity Sentinel Zem neustále snímkujú optickými aj radarovými snímačmi a získavajú veľké množstvo údajov, ktoré odborníci ďalej vyhodnocujú pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo, lesníctvo, klimatológiu a podobne.