YMS, a.s. je v zmysle § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) osobou podľa § 7 a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

Informácia podľa § 41 ZVO
Úradný názov: YMS, a.s.

IČO: 36 224 278
IČ DPH: SK 2020163090
Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca:
Ing. Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva
Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva

Predmet zákazky

Zverejnené vo VVO

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1

Dátum otvárania predmetnej časti ponuky

Dátum zverejnenia informácie

Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy11196-MSS , 128/2013 zo 02.07.2013otváranie časti ponúk označených ako Ostatné15.8.201315.8.2013
Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy11196-MSS , 128/2013 zo 02.07.2013otváranie časti ponúk označených ako Kritériá24.9.201324.9.2013

 

Uzatvorené zmluvy:
1. Predmet zákazky: Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy.
Dodávateľ: Qintec, s.r.o., Hajdóczyho 1, 917 01  Trnava
Dátum uzatvorenia: 11. 12. 2013
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2013
Dátum účinnosti: 17. 12. 2013

2. Predmet zákazky: Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy. – Dodatok č. 1 ku zmluve 15/2013
Dodávateľ: Qintec, s.r.o., Hajdóczyho 1, 917 01  Trnava
Dátum uzatvorenia: 28.4.2014
Dátum zverejnenia: 29.4.2014
Dátum účinnosti: 30.4.2014.

[ult_buttons btn_title=“Zmluva 2013_15″ btn_link=“url:https%3A%2F%2Fwww.yms.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FBellaDati_DeveloperTools.pdf||target:%20_blank|“ btn_size=“ubtn-custom“ btn_width=“200″ btn_height=“66″ btn_bg_color=““ btn_bg_color_hover=“rgba(0,0,0,0.01)“ icon=“Defaults-file-pdf-o“ icon_size=“32″ icon_color=“#277235″ btn_icon_pos=“ubtn-sep-icon-at-left“]
[ult_buttons btn_title=“Dodatok č. 1 k 2013_15″ btn_link=“url:https%3A%2F%2Fwww.yms.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FBellaDati_DeveloperTools.pdf||target:%20_blank|“ btn_size=“ubtn-custom“ btn_width=“250″ btn_height=“66″ btn_bg_color=““ btn_bg_color_hover=“rgba(0,0,0,0.01)“ icon=“Defaults-file-pdf-o“ icon_size=“32″ icon_color=“#277235″ btn_icon_pos=“ubtn-sep-icon-at-left“]