1. októbra 2022 – YMS je dlhodobým partnerom a dodávateľom geografických informačných systémov pre lesných hospodárov – VLM, š.p. a Lesy SR, š.p., čo obrazne znamená, že cez naše systémy monitorujeme skoro polovicu územia Slovenska.

O druhú polovicu sektora pôdohospodárstva, poľnohospodársky využívanú pôdu, sa starajú poľnohospodári, farmári. Podobne ako lesníci, aj farmári musia v dnešnej dobe prebiehajúcej klimatickej zmeny a celkovej neistoty v tom, ako sa zmení naša klíma, premýšľať strategickejšie ako kedykoľvek predtým. Logickým krokom pre YMS preto bolo rozšíriť záber systémov z lesníckej aj na monitorovanie poľnohospodárskej pôdy.

Otázky na pôdohospodárske témy, ktoré dokážeme riešiť našimi novými systémami, sme položili RNDr. Radovanovi Hilbertovi, PhD.

Čo považujete za najpálčivejšie problémy poľnohospodárov?

Jednoznačne zmenu klímy, ktorá sa už odráža v produkcii väčšiny významných poľnohospodárskych krajín. Odolnosť voči klimatickým zmenám je jednou z najakútnejších poľnohospodárskych výziev na celom svete. Keď zrátame dopady zmeny klímy na poľnohospodárstvo s dopadmi na bývanie, industrializáciu spojenú s rastom populácie, nedostatočnú ochranu ornej pôdy a celkový nedostatok relevantných a presných údajov, máme situáciu, ktorá si už vyžaduje holistický odborný prístup.

Ako tomu vedia pomôcť softvérové systémy, ktoré tvoríte?

Ako IT firma chceme a môžeme zmysluplne prispieť práve údajmi a ich interpretáciou. To znamená získavaním aktuálnych údajov o poľnohospodárskej pôde, o hospodárení na nej, ich následnou analýzou, syntézou a interpretáciou výsledkov v takej podobe, ktorej rozumejú farmári, a ktorá im reálne v praxi obhospodarovania pôdy pomôže. Už máme riešenie na kalkuláciu erózie, ktoré interaktívne nasimuluje dopad opatrení na jej výšku. Kalkulačka prepočíta viaceré varianty a farmár si vyberie tú, ktorá prinesie najvyššiu mieru ochrany za prijateľné náklady. A nejde vždy o náročné opatrenia, jedným z nich je napríklad zmena smeru orby traktorom či vysadenie medze.

Ako získavate relevantné dáta?

Konkrétne erózna kalkulačka je postavená na najpresnejších údajoch modelu povrchu a terénu, ostatné faktory konzultujeme s našimi partnermi. Ostatné údaje o obhospodarovaní polí získavame prevažne zo satelitov. V projekte s Európskou vesmírnou agentúrou a partnermi z univerzít a SAV sme vytvorili riešenie ySpace, tzv. vesmírny prekladač, ktorý získal aj cenu Inovatívny čin roka. Automaticky ním sťahujeme satelitné snímky dostupné aktuálne každých 5-7 dní a interpretujeme vybrané dianie na území. Kým pre lesníkov sme vedeli sledovať rozširovanie lykožrúta, pre farmárov vieme sledovať napríklad sucho a stav vegetácie počas rastu. Každý týždeň si počas sezóny vedia skontrolovať, na ktorej časti polí všetko rastie ako má a kde sú problémy. Sledovaním počas celého roka sa dá vidieť, kde na poli má farmár napríklad systematický problém s kvalitou ornice, kde mu odteká príliš veľa vody, či kde potenciálne málo zavlažuje. Kumuláciou viacročných dát už vie strategicky porovnávať, dlhodobo vyhodnocovať, lepšie rozhodovať.

V akom stave sú tieto služby?

Erózna kalkulačka a vesmírny prekladač sú hotové a otestované produkty, pripravené na nasadenie. Momentálne dokončujeme aplikáciu na automatizovanú identifikáciu strží, čo sú vertikálne ryhy na území, ktoré spôsobujú nielen komplikácie pri obhospodarovaní, ale majú aj silný degradačný vplyv v obhospodarovanom území. Po úspechu prvej spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou sme získali druhý projekt, ktorým retrospektívne vyhodnotíme úrodnosť slovenských polí za posledných 20-30 rokov, vďaka uchovaným starým dátam zo satelitov. Budeme tak vedieť zhodnotiť ich produkciu pre jednotlivé plochy a plodiny,  čomu sa kde najviac darí a ako sa čo najlepšie o pôdu starať – v strategickom pohľade meniacich sa podmienok.

Ako sa takéto pomerne veľké veci dostanú k jednotlivým farmárom?

Je jasné, že poľnohospodári nebudú nakupovať veľké systémy, potrebujú zrozumiteľné služby. Pracujeme na intuitívnom portáli, cez ktorý naše spracované dáta v zrozumiteľnej forme získa akýkoľvek registrovaný užívateľ. Cieľom je, aby každý farmár mohol využiť existenciu interpretovaných satelitných dát a vedel sa dostať k presnej informácii o tom, čo satelit vidí, že sa deje na jeho poli práve teraz. Pripravujeme reporty, ktoré by každému, aj menšiemu pestovateľovi, pomohli zlepšiť na maximum ochranu pôdy aj úrodnosť. Verím, že čoskoro z toho bude služba, bez ktorej sa žiadny progresívny farmár nezaobíde.