O osobnej komunikácii sa v sektore IT hovorí málo, no je to jeden z pilierov, na ktorých v stojí úspech, a teda aj spokojnosť zákazníka.

Naše formy a úrovne komunikácie
Kvalita komplexných IT systémov je priamo závislá na kvalite partnerstva a každodennej komunikácie. Dlhodobé partnerstvo medzi YMS a klientom musí byť funkčné a obojstranne obohacujúce, inak spolupráca aj výsledné produkty zlyhávajú. Preto je komunikácia pre YMS jednou z najdôležitejších oblastí. „Už vo vízii firmy máme definované, že budujeme dlhodobé partnerstvá, ako pracovné tímy s odborníkmi na všetkých úrovniach klientskej organizácie. To znamená, že komunikujeme od úrovne najvyššieho manažmentu, cez úroveň IT špecialistov, úroveň odborníkov na konkrétne témy, až po úroveň každodenného užívateľa systému, ktorý nemusí ovládať žiadnu IT agendu, avšak systém každodenne používa na prácu. Tento dôkladný systém komunikácie udržujeme v každom projekte a je to jeden z významných pilierov nášho úspechu,” hovorí Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva YMS.

Prieskumy spokojnosti
Navyše k systému komunikácie dôkladne hodnotíme aj spokojnosť klienta, vždy po ukončení projektu, plus každých niekoľko rokov robíme celkový anonymný prieskum spokojnosti. „Skúmame hodnoty, ktoré sú pre klientov s procese výberu IT dodávateľa a systému najdôležitejšie a necháme sa školsky oznámkovať, aby sme mali jasno v tom, ako nás v nich hodnotia,” dodáva Mikuláš Szapu. Ďakujeme všetkým našim klientom, ktorí náš mikulášsky online prieskum vyplnili. Každá pozitívna spätná väzba je pre nás motiváciou do ďalšej práce.