20. júla 2019 –

Pod vedením výkonného riaditeľa YMS, Milana Kányu, sa tím dobrovoľníkov z YMS a partnerov pravidelne zúčastňuje čistenia obydlí dnes vysoko ohrozených druhov plazov a obojživelníkov v lokalite hradu Čabraď. 

Kedysi tu žilo skoro dvadsať druhov plazov a obojživelníkov, no podmienky pre život sa im dlhodobo zhoršovali, hlavne kvôli odchodu drobných hospodárov a následnému zarastaniu lokality. Stratili podmienky na vyhrievanie sa, prišli o úkryty, liahniská aj zimoviská. Nakoniec ostalo len pár druhov, z ktorých dnes prosperujú len jašterice múrová a zelená, v okolí rieky Litava občas zazrieme užovku obojkovú a v podhradí slepúcha, užovku hladkú alebo stromovú. Tieto druhy tu dnes žijú aj vďaka úsiliu dobrovoľníkov, ktorí posledné roky pravidelne kosia vysoké trávy a odstraňujú náletové dreviny. Z nich budujú pre plazy úkryty a liahniská.

Tím YMS pripravil aj grafickú náučnú tabuľu, ktorú v lete inštaloval na stenu budovy stojacej v centre územia. Tabuľa na pozadí kvalitnej ortofotomapy vyznačuje chránené územie „Hadieho údolia“ a miesta najčastejšieho výskytu plazov. Porovnáva fotografie miest pred a po kosení a vzdeláva návštevníkov o žijúcich druhoch plazov a obojživelníkov. Krásne zábery chránených plazov pochádzajú zo súkromnej fotozbierky Milana Kányu.

Čabradský hradný vrch bol v roku 1967 vyhlásený za chránené nálezisko viacerých druhov plazov. Dnes je to národná prírodná rezervácia (NPR) s piatym, teda najprísnejším stupňom ochrany a rozkladá sa na 140 ha územia povodia rieky Litavy.