30. mája 2019 –

Nový Offline GIS, ktorý YMS nedávno nasadila slovenským lesníkom, predstavil v májovom vydaní českého mesačníka IT Systems projektový manažér YMS, Štefan Hudák.

Offline GIS je rozšírením svetovo oceneného geopriestorového informačného systému (GIS) ySpatial zo softvérového laboratória YMS, ktoré z neho robí najmodernejší, všestranne použiteľný nástroj na prácu s mapovými dátami. „Správcovia veľkých území, prírodných zdrojov a technológií, ktorí GIS najviac potrebujú, často pracujú v teréne, kde sa mnohokrát potýkajú so slabým alebo neexistujúcim pokrytím dátovými službami. Preto sme klasickú webovú mapovú aplikáciu rozšírili o plnohodnotnú offline verziu, s ktorou klienti napríklad aj v lese urobia všetky editačné práce s mapou. Synchronizácia je automatická po návrate do systému priamo do spoločnej centrálnej databázy,“ hovorí Štefan Hudák, ktorý sa o rozvoj GIS systému v YMS stará od jeho vzniku.

Podrobnejšie si o systéme prečítate v časopise IT Systems v článku „Jak maximálne využít výhody GIS při práci offline“.

Offline GIS v IT Systems 2019