15. apríla 2019 –

V slabom či žiadnom pripojení na internet, v teréne aj v lese, na každej hardvérovej aj softvérovej platforme. Maximálnu úroveň spoľahlivosti pre mapové dáta a potrebné editačné funkcie do terénu zabezpečuje nová aplikácia – Offline GIS. Je rozšírením nášho medzinárodne oceneného geopriestorového informačného systému ySpatial pre organizácie, ktoré spravujú územia s prírodnými zdrojmi, technológiami či sieťami.

„Odborníci z týchto podnikov veľa pracujú v teréne, kontrolujú, merajú, robia terénne zásahy. Pôvodne buď ručne zapisovali údaje alebo ich ukladali do mobilných zariadení, čo vždy znamenalo po návrate do kancelárie prepisovanie alebo sťahovanie. Bežné GIS systémy sú totiž závislé buď od hardvéru v kancelárii alebo od pripojenia na internet, ktorý napriek zvyšujúcemu sa pokrytiu v lesoch alebo odľahlejších terénoch zrejme nikdy nebude dostatočné“  vysvetľuje dôvod vytvorenia offline aplikácie v online dobe projektový manažér YMS, Štefan Hudák.

Offline GIS toto všetko rieši naraz. Používateľ má v teréne na mobile alebo tablete offline mapový portál s vlastnými dátami, mapovými vrstvami a editačnými funkciami, s ktorými pracuje aj vonku ako obvykle. Keď sa dostane k internetu, kliknutím synchronizuje zmeny na centrálny server. Zmeny, ktoré vykonal v teréne, sú hneď k dispozícii ostatným užívateľom, a tak nedochádza ani k zdržaniam ani k nepresnostiam.

Mapový portál ySpatial je vlajkovou loďou a špecialitou YMS už tretiu dekádu. „V roku 2015 sme ho premenili na šikovný mapový portál a začali ho používať všetci, bez potreby školení či extra vedomostí. Len v Lesoch Slovenskej republiky (LSR) je to viac ako tisícka používateľov, z pôvodných niekoľko desiatok. To isté platí o intenzite používania GIS-u, ktorá za posledné 4 roky v LSR vzrástla mnohonásobne. Offline GIS je ďalším krokom k tomu, aby mapový portál bol pomôckou pre úplne všetkých, bez ohľadu na miesto pôsobnosti. Čím viac ľudí bude mapový portál používať v režimoch online aj offline, tým viac sa zvýši nielen množstvo údajov, ale aj ich presnosť a aktuálnosť.“, uzatvára Štefan Hudák.

 

————-

ySpatial, geopriestorový informačný systém zo softvérového laboratória YMS, ocenila aj americká spoločnosť ESRI, na platforme ktorej je postavený, cenou Special Achievement in GIS. ySpatial pomáha organizáciám dostať GIS na každé pracovisko bez potreby užívateľských a školení. YMS mapový portál neustále rozvíja do komplexnosti a robustnosti tak, aby si zachovával svoje najväčšie výhody, teda jednoduchosť, šikovnosť a užívateľská intuitívnosť.