13. septembra 2019 –

Geopriestorový informačný systém (GIS) ySpatial, konkrétne jeho nový modul, Offline GIS, sme predstavili na XI. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii Technickej univerzity Košice a partnerov, Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019.  

Desktopové decentralizované GIS riešenia sa za posledné roky vďaka internetu premenili na centralizované webové GIS aplikácie. Nové mapové portály priniesli predovšetkým veľký nárast užívateľov, vďaka ich dostupnosti a intuitívnosti používania. Ich funkčnosť, predovšetkým oceneného riešenia ySpatial zo softvérového laboratória YMS, je tak prepracovaná, že sú takmer plnohodnotnou náhradou za pôvodné robustné desktop GIS-y. „Aj keď budúcnosťou GIS jednoznačne sú len čoraz šikovnejšie webové aplikácie, jednou z nevýhod je potreba neustáleho a stabilného vysokorýchlostného internetového pripojenia a limitované možnosti web prehliadačov. Dobieha ich aj technologická konkurencia vo forme jednoduchých multiplatformných aplikácií“, popisuje dôvody na vytvorenie modulu Offline GIS biznis analytik YMS, Slavomír Sipina, ktorý je súčasťou tímu ySpatial v YMS a na konferencii riešenie prezentoval.

Modul Offline GIS rieši obe tieto výzvy tým, že umožňuje plnohodnotnú prácu bez internetu a podporuje rôzne zariadenia a platformy. „Organizácie, ktoré GIS využívajú, spravujú väčšinou veľké územia a ich zamestnanci sa vo veľkej miere pohybujú aj v teréne. A práve tam je slabé alebo žiadne pripojenie najväčšou hrozbou ovplyvňujúcou  dostupnosť a presnosť dát. Modul Offline GIS má funkčnosť a obsah podobný webovému mapovému portálu, pričom pred výjazdom je jedinou podmienkou stiahnutie potrebných dát vo forme podkladových máp alebo vektorových vrstiev na lokálne úložisko. Údaje sú potom plnohodnotne dostupné pre zobrazenie, analýzu a editáciu aj bez internetového pripojenia. Obojsmerná synchronizácia s centrálnou databázou potom prebieha automaticky pri najbližšom napojení na internet alebo na požiadanie,“ zhŕňa Slavomír Sipina podstatu modulu Offline GIS.

Viac o riešení ySpatial.