18. apríla 2019 –

Celú agendu starostlivosti o cesty v réžii Správy a údržby ciest trnavského samosprávneho kraja (SÚCTTSK) riadi elektronický dispečing zo softvérového laboratória YMS.

YMS a SÚCTTSK sa postupnou digitalizáciou podarilo odstrániť väčšinu papierovania a vytvoriť systém, ktorý skutočne zjednodušuje a sprehľadňuje každodennú prácu dispečerov aj ľudí pracujúcich v teréne. Navyše získali manažérsky nástroj, s ktorým rozhodujú na základe skutočných a presných dát, čo je v dnešnej dobe už pre zmysluplné vynakladanie zdrojov nenahraditeľné.

A tak druhý rok poctivej tímovej práce na elektronickom dispečingu priniesol finálny skvelý výsledok. “V systéme máme celoročnú starostlivosť o cesty. V týchto dňoch dolaďujeme posledné detaily elektronického riadenia letnej údržby, teda stavby, rekonštrukcie, opravy a čistenie vozoviek a okolia ciest, vrátane ďalších stoviek činností. Zimná údržba, teda odhŕňanie a posypy v uplynulých mesiacoch už na elektronickom dispečingu bežala. Sú v tom dva roky intenzívnej práce, výsledkom ktorej je presne to, čo sme chceli – digitálna organizácia. Elektronicky vedieme celú údržbu – pracovné príkazy, vykazovanie činnosti posádok v teréne, plány, súhrnné záznamy aj štatistiky,”  hovorí vedúca kancelárie riaditeľa SÚCTTSK, Martina Machata.

SÚCTTSK úspešne otestovala mobilné zariadenia pre posádky pracujúce v teréne. Sú určené na elektronickú komunikáciu s dispečingom a na zaznamenávanie pracovnej činnosti. „Ráno posádka dostane pracovné príkazy, kliknutím zaznačí začiatok a koniec konkrétnej úlohy. Všetko, čo sa pôvodne v teréne zapisovalo do papierových výkazov, ide automaticky do mobilnej aplikácie a posiela sa na dispečing. Nedochádza k zdržaniam ani nepresnostiam. Veľmi dôležité je to napríklad pri zimnej údržbe, v nepriaznivom počasí, kedy v reálnom čase vieme skontrolovať aktuálne odhrnuté cesty, trasy aj minutý posypový materiál,“ hovorí prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

Technický informačný systém od  YMS, tzv. riadenie mobilných zdrojov, riadi agendu zimného čistenia ciest, letnej údržby aj skladového hospodárstva SÚCTTSK.  „Základom systému je kontrolná obrazovka s mapou, online pracovnými príkazmi a výkazmi, štatistikami aj notifikáciami. Dispečer na mape v reálnom čase sleduje pohyb všetkých vozidiel, online formulármi zadáva pracovné príkazy na mobilné zariadenia, kontroluje vykonané a čakajúce príkazy. Na pozadí neustále prebieha synchronizácia a výpočet štatistík“, dodáva technický riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.