Slider

Koncom minulého roka spustila spoločnosť Eustream v spolupráci s YMS aplikáciu eVyjadrenia. Občania tak prostredníctvom webovej stránky získali možnosť vybaviť online jedno z vyjadrení, ktoré patrí medzi povinné prílohy k žiadosti o stavebné povolenie. Ide o vyjadrenie týkajúce sa zásahu plánovanej stavby, rekonštrukcie či iných stavebných prác do bezpečnostného alebo ochranného pásma prepravného plynovodu spoločnosti Eustream.

Prostredníctvom webového portálu eVyjadrenia žiadateľ nadobudne potrebné rozhodnutie efektívnejšie, jednoduchšie a hlavne rýchlejšie. Portál je prístupný cez internetový prehliadač, a teda nevyžaduje inštaláciu žiadnych špeciálnych programov. Navyše poskytuje intuitívne používateľské rozhranie, ktoré zabezpečuje bezproblémové používanie pre všetkých používateľov. Len kliknete na stránku a v niekoľkých krokoch vyplníte elektronický formulár. Uvediete svoje identifikačné údaje, dôvod žiadosti a zakreslíte plánovanú stavbu do mapy. Nakoniec zvolíte formu a spôsob doručenia výsledného vyjadrenia či už elektronicky (ako PDF dokument) alebo elektronicky aj poštou. „Systém posudzuje podanú žiadosť automaticky. Vykoná kontrolu, či stavba, ktorú žiadateľ jednoducho zakreslil do mapy, zasahuje do bezpečnostného pásma plynovodu alebo nie. Ak situáciu vyhodnotí ako bezproblémovú, vyjadrenie žiadateľovi sprístupní na stiahnutie v priebehu niekoľkých minút,“ popisuje priebeh procesu prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

Elektronizácia služby má viacero prínosov. „V prvom rade automatizuje celý proces prijímania a odovzdávania vyjadrení. Znižuje administratívne zaťaženie pracovníkov – spracovateľov žiadostí, nakoľko až 80% žiadostí posudzovaných v minulosti nezasahovalo do bezpečnostného pásma plynovodu. Zároveň sa očakáva, že poklesnú náklady na administratívu, ale aj poštovné, keďže papierová forma nahradila elektronickú. Navyše v aplikácii vzniklo centrálne úložisko dát s možnosťou realizácie rôznych štatistík,“ objasňuje dôvody zavedenia novej aplikácie vedúci projektu a senior analytik IT oddelenia spoločnosti Eustream, František Sedlák.K výhodám služby patrí aj možnosť elektronickej komunikácie žiadateľa so spracovateľom, hlavne v prípadoch, ak systém zaznamená čiastočné zasahovanie stavby do bezpečnostného pásma. Spracovateľ oboznámi žiadateľa o zistenej skutočnosti elektronicky, čím sa zrýchli konzultácia detailov k plánovanej stavbe.

YMS sa dlhodobo aktívne zapája do rozvoja elektronických služieb na Slovensku. „Sme presvedčení, že občania a firmy si rýchlo zvyknú používať internetové stránky namiesto osobných návštev úradov alebo pošty. Naším cieľom je významne uľahčiť celý proces získania aj vyhotovenia vyjadrení, a to rovnako žiadateľom ako aj spracovateľom žiadostí. Elektronické služby čaká úspešná budúcnosť, pretože zjednodušujú ľuďom život, šetria čas a v neposlednom rade aj životné prostredie. Na ich rozširovaní sa preto chceme naďalej podieľať,“ dodáva na záver Marek Ivaňák.