13. januára 2020 –

Tím YMS poskytuje riešenie elektronického dispečingu pre starostlivosť o cesty. Nedávno ukončil druhú fázu elektronizácie pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Čo správcom ciest prinášajú nové technológie, ako postupuje elektronizácia v starostlivosti o cesty a ako k celkovému vývoju prispieva elektronický dispečing zo softvérového laboratória YMS, v článku „Elektronická správa ciest verejných“ rozobral riaditeľ divízie sieťových odvetví YMS, Radoslav Béreš. Prečítajte si v decembrovom vydaní časopisu Zisk a manažment.

Elektronizácia ciest verejných