Už viac ako 30 rokov vyvíjame technické a geografické informačné systémy na mieru a digitalizujeme organizácie. Spájame know-how a technológie do riešení, ktoré našim klientom pomáhajú lepšie pracovať, ušetriť alebo zvýšiť svoj zisk či hodnotu služby. Staráme sa o bezpečnosť a spoľahlivosť priemyselných sietí, lesného a vodného hospodárstva či chovných zvierat. Prevádzkujeme elektronické technické a obchodné dispečingy a digitálne archívy. Pracujeme s organizáciami, ktoré si zvolia byť digitálnymi. Našou hodnotou je absolútna spoľahlivosť systémov a dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Firmu dodnes vlastnia a strategicky riadia jej zakladatelia a s väčšinou svojich zákazníkov spolupracujeme natrvalo. Prečítajte si celý príbeh značky YMS.

Tridsiatka

Firma v roku 2020 oslávila svoje 30. výročie. Dlhodobý úspech značky stojí na základnej filozofii, ktorou je spoľahlivosť systémov, korektné partnerstvá s klientmi a šikovné narábanie s najmodernejšími aj overenými technológiami. „Naši klienti s nami uzatvárajú dlhodobé kontrakty, pretože vedia, že dostanú presne to, čo potrebujú a môžu sa spoľahnúť na našu odbornosť aj ústretovosť. Dodržiavame dohody a kompetentne riešime aj nepredvídané situácie. Z klientov sa často stávajú priatelia, ktorí úzko spolupracujú. Navyše každý rok organizujeme stretnutia s užívateľmi systémov, odbornú konferenciu aj netradičné spoločenské večery. YMS je jednoducho kompletný balík, v ktorom klient dostane všetko, čo potrebuje“, popisuje firmu predseda dozornej rady YMS, Mikuláš Szapu.

Informácie do GIS

Zacielenie YMS na geografické systémy nie je náhoda. Keď Mikuláš Szapu st. firmu zakladal, mal mnohoročnú prax v energetike a poznal potreby energetických firiem. Už vtedy nimi boli presné a dostupné informácie. „Siete sa robili podľa dokumentácie, ktorá po rokoch nebola aktuálna. Keď prišla porucha, bol problém nájsť jej miesto, potom bol problém, že bola na cudzom pozemku, na ktorý nemali prístup, a kým sa všetko vybavilo, ľudia a fabriky boli bez elektriny“, popisuje vtedajšiu situáciu. Firma začala najprv mapovať skutkový stav prenosových sústav až po úroveň strojov a zariadení a dáta zastrešila geografickým informačným systémom. „Prvú zmluvu s YMS som podpisoval ešte ako geodet líniovej časti divízie Slovtransgaz v máji 1994 na digitalizáciu vrstevníc z máp a pozdĺžne prehľadné profily štyroch línií tranzitného plynovodu“, spomína služobne najstarší klient YMS, Ladislav Mihályi, dnes už vyslúžilý geodet spoločnosti Eustream.

Začiatky integrácie

Po zmapovaní skutkového stavu, keď bol základ informačného systému položený, sa začali pridávať technické výkresy a ďalšie databázy. Vznikli tak ostrovy informácií, ktoré YMS spojila prostredníctvom centrálneho portálu do jedného systému. „Vtedy sme vytvorili značku ITIS – Integrovaný technický informačný systém, ktorú podporujeme dodnes“, vysvetľuje Mikuláš Szapu, ktorý na prelome milénia prebral vedenie firmy. „Naším mottom už vtedy bola integrácia aplikácií vrátane integrácie informácií s využívaním najnovších svetových štandardov“, dodáva.

Aplikácie s pridanou hodnotou

Keď boli všetky dáta upratané a digitalizované, YMS sa pustila do aplikácií, ktoré klientovi pomáhajú lepšie robiť vlastný biznis. Najviac energie venovala aplikácii yPipe, ktorá už 20 rokov slúži spoločnosti Eustream. „Je to naša vlajková loď určená ropným a plynárenským spoločnostiam. Komplexnými výpočtami posudzuje veľa druhov rizík na potrubí, modeluje možné hrozby spolu s ich dôsledkami a ponúka riešenia“, vysvetľuje Mikuláš Szapu. Záujem celého sveta získala v roku 2009, keď ju Eustream predstavil na Svetovej plynárenskej konferencii v Buenos Aires. Dnes je yPipe robustným podkladom softvéru pre rozhodovanie o strategických projektoch – Manažmentu priestorového rozhodovania.

Verejná správa

Pilotné know-how profesných aplikácií začala YMS propagovať na vlastných celoslovenských GIS a ITIS konferenciách. „Tradíciu konferencií držíme dodnes, pod názvom GeoSpatial Visions. Na začiatku nám konferencie pomohli stať sa z „no-name“ softvérovej firmy známymi po celom Slovensku“, spomína Mikuláš Szapu. Vďaka tomu sa technickým systémom otvorili dvere aj vo verejnej správe. YMS vytvorila GIS pre Vojenské lesy a majetky (VLM), Správu slovenských jaskýň (SSJ), Veterinárny informačný systém pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) a digitálny archív pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). „Mali sme viacero predstáv, ako poskytovať záujemcom informácie z archívu Geofondu, ale až nasadenie aplikácie WebCM nám potvrdilo, že táto cesta je správna“, hovorí Štefan Káčer, vedúci odboru informatiky v ŠGÚDŠ. O technológiu pod Geofondom sa YMS stará dodnes a nedávno ukončila kompletnú digitalizáciu geologického archívu cez špeciálnu skenovaciu linku.

Pokrokoví lesníci

Aj GIS systém VLM pútal pozornosť odbornej verejnosti od začiatku. Už pár rokov po prelome milénia, keď väčšina organizácií fungovala s excelovými tabuľkami, lesníci využívali elektronické snímanie vyťaženého dreva, automatické výpočty pre ťažbu a približovanie dreva, automatickú prípravu dodacích listov aj faktúr a ďalšie. Na technologickej špici sa lesníci držali desať rokov a nedávno sa manažment VLM rozhodol pre upgrade na opäť najmodernejšiu platformu, opäť s tímom YMS. „Je to pre nás dôležitá spätná väzba, prejav dôvery a spokojnosti s našimi dlhoročnými službami”, hovorí Mikuláš Szapu.

Zahraničné projekty

Na prelome milénia sa YMS rozbehla aj do sveta. „Mali sme veľa know-how, úspech doma a šikovných ľudí, ktorí boli schopní pustiť sa do najnáročnejších zahraničných projektov“, spomína ďalej Mikuláš Szapu. Aj keď sa zdalo, že slovenská firma nemôže byť dostatočne silná na účasť v medzinárodných tendroch, príležitosti prišli. Vďaka nim YMS portfólio rozšírila o monitorovanie vozidiel a o navigačné a dynamické dopravné aplikácie. Dodala navigáciu pre svetový futbalový šampionát V Nemecku v roku 2006 aj dubajský projekt Dalili (v arabčine „Môj sprievodca“). „Vyhrali sme tender na dynamickú navigáciu pre mesto Dubaj. S podporou nášho riešenia vtedy vodiči spolu s navigáciou dostávali aj čerstvé informácie o dopravnej situácii, zápchach či rekonštrukciách“, upresňuje.

Nové riešenia 

Na Slovensku YMS s monitorovacími a lokalizačnými aplikáciami predbehla dobu. Už v roku 2010 vyhrala s Elektronickým strážcom prestížnu cenu od IT komunity, IT Projekt roka. „Rozšírili sme bezpečnosť z technických prevádzok a dát aj na osoby, či už z pohľadu sociálnej starostlivosti alebo bezpečnosti pracovníkov v náročných podmienkach“, hovorí Marek Ivaňák, prevádzkový riaditeľ YMS. Mobilné riešenia, na riadenie posádok v teréne sú dnes štandardnou súčasťou technických dispečingov. „Najnovší elektronický dispečing sme nasadili Správe ciest trnavského samosprávneho kraja a jeho súčasťou je napríklad aj riadenie kompletnej zimnej údržby ciest,“ uzatvára Marek Ivaňák.

Dáta komplexne

Akonáhle naše riešenia začnú prinášať svoje ovocie, ukáže sa kvalita a dostupnosť presných a aktuálnych dát klienta. Väčšina klientov má prevádzky roztrúsené po celom území Slovenska, prípadne spravuje rozľahlé územia, a preto získať kvalitné dáta je často zložité a časovo náročné. „Už niekoľko rokov klientom ponúkame aj letecké laserové skenovanie a snímkovanie zemského povrchu technológiou LiDAR (Light Detection and Ranging, pozn. red). Dáta sa nalietaním získajú rýchlo a presne, hlavne v terénoch, ktoré sú nedostupné, nebezpečné alebo zakryté hustou vegetáciou“, hovorí Marek Ivaňák. Už v rokoch 2015 a 2016 sme získali dáta pre prevádzkovateľov sietí, ale aj napríklad pre archeológov. V archeologickom nálezisku Molpír, ktoré patrí k európskym unikátom, z terénneho snímku odhalili nové historické objekty.

Digitalizácia a elektronické služby

Dlhoročné skúsenosti so všetkými typmi technológií a odborných klientov nás v posledných rokoch priviedli ku komplexnej digitalizácii služieb a organizácií. „Klienti sa na nás obracajú už vo fáze premýšľania o prechode z papierového na digitálne fungovanie. Ponúkame totiž predovšetkým odbornú analýzu, s ktorou klient zdigitalizuje len to, čo je pre neho skutočne potrebné a efektívne“, vysvetľuje relatívne najnovšiu súčasť portfólia firmy Mikuláš Szapu. V roku 2016 sme komplexne digitalizovali napríklad Archív Geofondu, v roku 2017 Slovenskú národnú akreditačnú službu, v roku 2019 pokračujeme v elektronizácii vybraných služieb Slovenského pozemkového fondu a Správy a údržby ciest trnavského samosprávneho kraja.

Vesmírne technológie

Hĺbková práca s priestorom je firemnou filozofiou od jej založenia v roku 1990 a súčasný trend dostupnosti geografických informácií vo forme Google máp či satelitných údajov je pre YMS paletou nových príležitostí. „V roku 2019 sme sa stali ako firma s certifikátom na implementáciu projektov výskumu a vývoja partnerom Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a začali spracúvať dáta zo satelitov európskeho projektu Copenicus,“ hovorí riaditeľ projektov výskumu a inovácií, Radovan Sunega. „Dnes v našich riešeniach integrujeme dáta zo všetkých dostupných zdrojov, využívame pokročilé technológie geografickej analýzy a biznis inteligencie a posúvame sa do úlohy konzultanta pre bezchybné strategické rozhodovanie. Naše riešenia slúžia v jednej organizácii tak špecialistom ako aj manažérom. Riadime odbornú každodennú operatívu a na základe hĺbkových analýz následne pomáhame manažérom rozhodovať s pomocou presných simulácií,“ uzatvára Radovan Sunega. Pravidelne sme súčasťou odborných projektov EU a veríme, že z nášho softvérového laboratória bude vychádzať čoraz viac inovácií užitočných pre Slovensko aj celú Európu.