6. júna 2019 –

Geografický informačný systém (GIS) zo softvérového laboratória YMS, ySpatial, je moderný, intuitívny mapový portál, ktorý funguje ako šikovná webová aplikácia. Odborný tím GIS drží krok s technologickými inováciami a neustále doň implementuje nové funkcie a prináša námety pre lepšie, rýchlejšie alebo technologicky vyspelejšie riešenie zákazníckej pracovnej agendy.

„Nedávno sme ukončili ďalšiu fázu rozvoja systému pre Vojenské lesy a majetky SR, š.p. (VLM) pridaním funkcionalít pokročilej editácie, zobrazovania panoramatických snímok a integrácie sa na údaje evidencie vyťaženého dreva.  Navrhli sme aj možnosť vizuálnej analýzy územia s využitím satelitných snímok Sentinel programu Copernicus Európskej vesmírnej agentúry,“ popisuje prácu na systéme GIS VLM biznis analytik YMS, Peter Bobáľ.

„VLM a YMS spolupracujú už na druhej generácii lesníckeho GIS systému. Z klasického robustného desktopového GIS riešenia, ktoré bolo v kurze prvých 10 rokov, sme prešli na novú, dnes technologicky najvyspelejšiu platformu od spoločnosti ESRI. Vo ySpatial riešime skoro celú lesnícku agendu, ktorá v súčasnosti obsahuje okolo 30 mapových vrstiev od lesného hospodárstva cez poľovníctvo po kataster a desiatky pokročilých nástrojov pre prácu s priestorovými dátami,“ popisuje systém šéf informatiky VLM, Miroslav Čongrády.

Tím VLM a YMS aplikáciu ySpatial pravidelne predstavujú na odborných podujatiach v Čechách aj na Slovensku. Naposledy novinky v systéme odprezentoval Miroslav Čongrády na konferencii České asociace pro geoinformace, Geoinformace ve veřejné správe 2019, ktorá sa konala v Prahe 20. mája 2019. Prezentáciu nájdete na stránkach konferencie.