30. októbra 2018 – Radoslav Béreš, Business Development Director YMS, a.s. bol po tretíkrát zvolený za člena Rady Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) na obdobie 2018 – 2021. Voľby sa konali na IX. riadnom sneme SPNZ v Starom Smokovci začiatkom októbra 2018. Radoslav Béreš kandidoval za kolektívnych členov SPNZ mimo 4 hlavných plynárenských spoločností SPP, SPP Distribúcia, eustream a Nafta, kde bolo volených 6 členov Rady.  YMS tak bude mať v Rade svojho zástupcu po tretíkrát, dokopy 9 rokov nepretržite.

SPNZ je nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenskom a naftovom odvetví, registrované na Ministerstve vnútra SR. Vzniklo v roku 1993 transformáciou Československého plynárenského a naftového zväzu na dva samostatné právne subjekty a je riadnym členom Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU). Reprezentuje  spoločnosti, ktoré sa v oblasti plynu a ropy na Slovensku zaoberajú ich priemyselným a komunálnym využitím, výskumom, koncepciou, projektovaním, výstavbou a prevádzkou zariadení pre ťažbu, úpravu, skladovanie, prepravu, distribúciu a obchodovanie s nimi.