27. apríla 2018 –

V aprílovom čísle časopisu Slovgas vyšiel článok projektového manažéra YMS, Štefana Hudáka, pod titulkou „ITIS Potrubia – import údajov vnútornej inšpekcie“

Ide o odborný modul Integrovaného technického informačného systému (ITIS) spoločnosti Eustream, ktorý slúži na evidenciu opráv a údržby plynovodu, tzv. výkopov.

Základom starostlivosti o kvalitu potrubí je vyhodnocovanie všetkých dostupných dát o potrubí. Tieto dáta sú uložené v databáze, ktorá je spoločná pre všetky moduly ITIS. Keďže interne sa potrubia kontrolujú špeciálnou technológiou, tzv. ježka, len raz za niekoľko rokov, import takto získaných údajov do aktívnej databázy má svoje špecifiká.

Prečítajte si o nich na stranách 31 až 33 aprílového čísla Slovgasu.

ITIS Potrubia – Import údajov vnútornej inšpekcie