Na európskom trhu so zemným plynom sa v krátkom čase zväčšila konkurencia a zmluvná i prepravná flexibilita. Prevádzkovatelia prepravných sietí a podzemných zásobníkov komunikujú s desiatkami zákazníkov, uzatvárajú všetky druhy prepravných zmlúv, vrátane najkratších na 24 hodín, prepravujú a uskladňujú plyn v rôznych množstvách a rôznymi smermi a obchodujú s voľnými kapacitami. Navyše, na prevádzkovateľov prepravných sietí a podzemných zásobníkov kladú požiadavky aj nariadenia EU a záväzné odporúčania európskych plynárenskych združení. Tieto sú hlavne zákaznícky orientované, a teda vyžadujú, aby zákazníci prepravných sietí mali prístup k údajom o zmluvných podmienkach, prepravných kapacitách a cenách plynu.

Na základe týchto zmien a požiadaviek YMS vyvinula špecializovaný obchodný informačný systém yCapacityyCapacity pomáha obchodným dispečerom sledovať skutočné prietoky plynu, denne rozpočítavať (odb. nominovať) množstvá prepraveného a skladovaného plynu zákazníkom podľa zmlúv, denne aktualizovať vyvažovacie účty zákazníkov, vyhodnocovať množstvo prepraveného a skladovaného plynu ku koncu plynárenského dňa a prepočítavať kapacity podľa viacerých kritérií.

Verejný portál yCapacity navyše obsahuje niekoľko aplikácií, ktoré umožňujú zákazníkom sledovať prietoky plynu, nominácie a prerušenia v reálnom čase. Cez internetový prehliadač sa zákazníci môžu prihlásiť na svoj zákaznícky účet a sledovať jeho aktuálny stav. V prípade záujmu o ďalšiu prepravu/uskladnenie plynu si môžu zadefinovať svoje požiadavky a vyrátať cenu prepravy online s pomocou cenovej kalkulačky.