Slider

V YMS neustále sleduje IT trendy v oblasti geopriestorových a technických riešení. Jednou z horúcich noviniek je technológia Internet vecí (Internet of Things, IoT), ktorá slúži na komunikáciu medzi zariadeniami. Prináša nám možnosti ako získať kľúčové informácie kedykoľvek a kdekoľvek, a zároveň jednoduchšie a lacnejšie. Vďaka tomu sa nám otvorili ďalšie príležitosti ako využiť monitorovacie, riadiace a inteligentné systémy v našich riešeniach. Výsledkom sú služby pre zákazníkov, s ktorými získajú prehľad o stave jednotlivých komponentov systému, resp. dokážu efektívnejšie riadiť výrobu či plánovať údržbu.

Zariadenia zapojené do komunikačnej siete nie sú vo svete technológií novou témou. Prepojenie objektov však malo svoje obmedzenia. Vyžadovalo nákladné budovanie infraštruktúry alebo zapojenie bezdrôtových technológií, ktoré boli limitované svojím dosahom, energetickou náročnosťou alebo cenou. „Dnes však máme k dispozícii inovatívne technológie, ktoré prekonali doterajšie prekážky. Vďaka nim vieme využiť energeticky úsporné zariadenia na bezdrôtových sieťach, a zároveň dosiahnuť nízke režijné náklady pri až desať ročnej výdrži batérie. Práve kvôli týmto prínosom je IoT v zornom poli celého sveta,“ objasňuje prínosy novej technológie tím líder YMS, Tomáš Sanitra.

Internet vecí patrí medzi najhorúcejšie IT novinky súčasnosti. Predstavuje rozsiahlu sieť prepojených vecí. Všetko, čo môže byť pripojené, bude pripojené. Kávovary, vodomery, automobily, súčiastky strojov, zvieratá, osoby a ďalšie zariadenia. Stačí dátové pripojenie a zabudovaný senzor, aby vznikli inteligentné objekty, ktoré zhromažďujú a prenášajú dáta bez zásahu človeka. Podľa analytickej spoločnosti Gartner tvorí dnešnú IoT sieť viac ako 4,9 miliardy zariadení, pričom do roku 2020 predpokladá nárast až na 20,8 miliárd.

V dnešnej spoločnosti sa stretávame s rôznymi sieťami ako sú  internet, mobilné siete či rozhlasové a televízne vysielanie. Najnovšie k nim pribudla ďalšia forma, a to IoT sieť. Len na Slovensku sa momentálne budujú až tri IoT siete. Slovanet a Orange osádzajú vysielače IoT pre štandard LoRaWan, spoločnosť SimpleCell Networs v štandarde Sigfox. Ich spustenie do komerčnej prevádzky sa predpokladá v roku 2017. „YMS chce byť samozrejme pri tom. Preto sme sa stali partnerom spoločnosti SimpleCell Networks, s ktorou pripravujeme pilotné riešenia pre našich zákazníkov. Pri  komerčnom spustení siete tak budeme pripravení zaviesť projekty do praxe, aby naši klienti získali všetky výhody IoT vrátane náskoku pred konkurenciou,“ prezrádza na záver najbližšie smerovanie a plány YMS, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS, Radovan Sunega.