Už 29 rokov pomáhave spoločnostiam a organizáciám zlepšiť efektívnosť využitím moderných informačných systémov. Vyvíjame a spravujeme geopriestorové a technické informačné systémy pre priemyselné podniky a podniky verejných služieb, digitalizujeme služby a organizácie.

Monitorujeme a predpovedáme bezpečnosť technických prevádzok prostredníctvom špecializovaných systémov na riadenie a predikciu rizika. Tvoríme priestorové analýzy pomocou moderných geopriestorových informačných systémov. Automatizujeme a sprehľadňujeme obchodovanie na trhu s plynom špeciálnymi dispečerskými aplikáciami. Digitalizujeme pracovné procesy a celé organizácie, individuálnou hĺbkovou analýzou a riešeniami podporujúcimi efektívnosť, jednoduchosť a rýchlosť.

Na trhu pôsobíme od roku 1990. Klientom poskytujeme konzultačné služby, vývoj a aplikáciu integrovaných technických a geopriestorových informačných systémov. Naše systémy umožňujú interaktívne riadenie a správu zdrojov v reálnom čase, vo väzbe na geografickú, resp. inú technickú informáciu.

   • Patríme medzi prvých spracovateľov grafických a geografických informácií do digitálneho tvaru na Slovensku.
   • Sme lídrom v oblasti GIS riešení, mobilných a lokalizačných technológií, digitalizácie dokumentov, riadenia zdrojov a údržby, integrácie informačných systémov, vrátane Internet/Intranet riešení.
   • Poskytujeme moderné riešenia na kľúč pre rôzne druhy zákazníkov.
   • Implementujeme najnovšie technologické trendy do našich riešení: internet vecí (IoT), diaľkový prieskum Zeme (DPZ), strojové učenie (Machine Learning) a iné.
   • Realizujeme výskumné aktivity pri spracovávaní, vyhodnocovaní a poskytovaní geopriestorových údajov.

Naším poslaním je poskytovať špičkové služby s najmodernejšími technológiami. Pre svojich zákazníkov sme stabilným a silným partnerom. Pomáhame im zvyšovať konkurencieschopnosť a efektivitu.

 

YMS, a.s.
Hornopotočná 1
„U Kráľa Ľudovíta“, 2. posch.
917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36 224 278, DIČ: 2020163090
IČ DPH: SK2020163090

Spoločnosť je registrovaná na OR OS
Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10037/T

Profil osoby podľa §7