10. januára 2019 – Tvoríme softvérové riešenia pre zákazníkov z rôznych odvetví z centra Trnavy už takmer 30 rokov. Priebežne otvárame pracovné pozície, no aj keď práve nehľadáme a vy veríte, že nám máte čo ponúknuť, predstavte sa nám.

YMSka je tím odborníkov, ktorí sú spoľahlivými kolegami a dobrými priateľmi. Tvoríme si spoločnú firemnú kultúru rešpektu, pomoci a spolupráce. Takýto tím sa však netvorí sám od seba. Hľadaniu kolegov, ktorí medzi nás zapadnú, venujeme veľa času a úsilia. Vždy sa radi stretneme s ľuďmi, ktorí by náš tím potenciálne mohli doplniť a obohatiť. Dočítali ste až sem, máte odbornosť a ľudskosť, ktorá sa nám môže hodiť? Napíšte nám o nej cez náš formulár:

Meno a priezvisko:

Odbornosť:

Ako ste sa o nás dozvedeli?

Čo by ste u nás chceli robiť?

Hľadáte prácu ihneď?

E-mail na vás:

Priložte svoj životopis:

Prípadne iný dokument, ktorý vás predstaví:

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti YMS, a.s. Trnava podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ďakujeme za váš čas a záujem. Preštudujeme vaše dokumenty a ozveme sa.

 

Podrobnejšie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosťou YMS, a.s.