Terestrické mapovanie signatúr pre spracovanie údajov DPZ

Názov zákazky: Terestrické mapovanie signatúr pre spracovanie údajov DPZ
Predmet zákazky: Dodávateľ sa zaväzuje terénnym prieskumom zmapovať signatúry pre riadenú klasifikáciu mapovaním povrchových dominantných krajinných štruktúr a prvkov prvotnej a druhotnej krajinnej štruktúry.

Výzva mapovanie signatúr

Zmluva mapovanie signatúr

Príloha č.1

Príloha č.2-3

Príloha č.4

Profil verejného obstarávateľa

Názov zákazky: Dodanie softvérovej licencie pre spracovanie údajov DPZ Predmet dodávky: Predmetom dodávky je dodanie 1 ks SW licencie s požadovanou funkcionalitou   Názov zákazky: Terestrické mapovanie signatúr pre spracovanie údajov DPZ Predmet zákazky: Dodávateľ sa zaväzuje terénnym prieskumom zmapovať signatúry pre riadenú klasifikáciu mapovaním povrchových dominantných krajinných štruktúr a prvkov prvotnej a druhotnej krajinnej štruktúry.   Názov zákazky: Mapovanie územia pre…