Predstavenstvo YMS, a.s.

Ing. Mikuláš Szapu ml., predseda predstavenstva YMS, zastupuje majiteľov firmy. Predtým viac ako 10 rokov firmu viedol v pozícii výkonného riaditeľa.

Ing. Lucia Dubná, podpredsedníčka predstavenstva, sa svojej funkcie ujala v roku 2010, od roku 2009 zastáva pozíciu finančnej riaditeľky.

Ing. Milan Kánya, MBA, člen predstavenstva, od roku 2016 zastáva funkciu výkonného riaditeľa, vo firme pracuje od roku 2007.

Dozorná rada YMS, a.s.

Ing. Mikuláš Szapu st. zakladal firmu v októbri 1990. Pracoval v energetike a preto poznal problémy spoločností spravujúcich územne rozsiahle a technicky zložité zariadenia. Nápad elektronicky zmapovať všetky siete a objekty a sprístupniť ich pomocou súradníc sa ujal a YMS v roku 2010 slávila svoje dvadsiate narodeniny.

Ing. Eva Szapuová už počas štúdia na Ekonomickej univerzite podnikala v oblasti ekonomického poradenstva a účtovníctva. Následne niekoľko rokov pôsobila vo významnej IT distribučnej spoločnosti. V dozornej rade YMS, a.s. pôsobí od založenia spoločnosti.

Bc. Michaela Demovičová po absolvovaní vysokej školy pôsobila v spoločnosti vo výkonnej pozícii a aktuálne dohliada na jej činnosť v dozornej rade.