Geológovia presunuli digitálny archív do vládneho cloudu

26. februára, 2024 – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v roku 2024 oslávi 10 rokov od spustenia modernej skenovacej linky určenej predovšetkým na digitálne spracovanie geologických správ a máp. Vďaka skenerom, výkonnej výpočtovej infraštruktúre a špeciálnemu softvéru má dnes Slovensko v digitálnej podobe približne 60 000 geologických správ a 13 000 geologických článkov a publikácií, pričom proces digitalizácie stále pokračuje.