IT v energetike

Simulačné modely YMS predstavil aj portál energia.sk

Simulačné modely YMS predstavil aj portál energia.sk

18. decembra 2017 -  Spoločnosť YMS, a.s. sa špecializuje na zvládanie rizík a predchádzanie škodám, ktoré riešia manažmenty veľkých…
čítať viac »
YMS prináša ďalšie mapové vylepšenie

YMS prináša ďalšie mapové vylepšenie

20. novembra 2017 - YMS opäť vylepšuje svoj geografický informačný systém (GIS) a to podľa súčasných trendov smerom k užívateľskej…
čítať viac »
Nová generácia ySpatial súčasťou ITIS Eustream

Nová generácia ySpatial súčasťou ITIS Eustream

7. apríla 2017 - Geoaplikácia ySpatial z dielne YMS nahradila pôvodný geografický informačný systém (GIS), ktorý zabezpečoval distribúciu…
čítať viac »
Obchodný dispečing sme vylepšili o nové funkcionality

Obchodný dispečing sme vylepšili o nové funkcionality

8. marca 2017 - Obchodovanie s kapacitami na prepravu zemného plynu podlieha v posledných rokoch jednej zmene za druhou. Nové nariadenia…
čítať viac »
Plynárenský systém reportuje podľa nariadenia REMIT

Plynárenský systém reportuje podľa nariadenia REMIT

16. augusta 2016 - Elektronický obchodný dispečing yCapacity sa za posledné roky stal kľúčovým nástrojom obchodovania v spoločnosti…
čítať viac »
Trh s plynom je turbulentný a často s krátkymi termínmi

Trh s plynom je turbulentný a často s krátkymi termínmi

29. októbra 2015 - Od novembra sa budú plynárenské kapacity na medzištátnych prepojovacích bodoch v rámci EÚ predávať len cez aukcie. Čo…
čítať viac »
Celoeurópska aukčná platforma pre Eustream funguje v testovacej prevádzke

Celoeurópska aukčná platforma pre Eustream funguje v testovacej prevádzke

17. septembra 2015 -  Elektronický obchodný dispečing yCapacity z dielne YMS sa za posledné roky stal kľúčovým nástrojom obchodovania v…
čítať viac »
Vojenské lesy a majetky zavedú novú generáciu GIS od YMS

Vojenské lesy a majetky zavedú novú generáciu GIS od YMS

19. februára 2015 -  Vojenské lesy a majetky, š.p. (VLM) sa po desiatich rokoch rozhodli pre kompletnú výmenu systému GIS za novú…
čítať viac »
Riziko v plynárenstve komplexne riadi slovenský systém

Riziko v plynárenstve komplexne riadi slovenský systém

11. decembra 2014 -  Slovenskí plynári riadia prevádzku podľa skutočného rizika. Umožňuje im to komplexný softvér, ktorý slúži na…
čítať viac »
ITIS Safety sa stará o bezpečnosť ľudí a znižuje náklady

ITIS Safety sa stará o bezpečnosť ľudí a znižuje náklady

28. júla 2014 -  Spoločnosť Eustream sa stará o bezpečnosť takmer tisícky zamestnancov. K ich ochrane pri práci pristupuje z pohľadu…
čítať viac »
Výskumný tím Eustream a YMS publikoval výsledky projektu protikoróznej ochrany

Výskumný tím Eustream a YMS publikoval výsledky projektu protikoróznej ochrany

15. máj 2014 -  V rokoch 2012 – 2013 spoločnosť eustream, a.s. investovala do výskumu v oblasti protikoróznej ochrany (PKO) na líniovej…
čítať viac »
Disponibilita strojov je určená manažérom technológií

Disponibilita strojov je určená manažérom technológií

12. apríla 2014 - YMS aj v roku 2014 pokračuje v zdokonaľovaní plynárenských aplikácií. Nadštandardný analytický nástroj, „Disponibilita…
čítať viac »
yCapacity pomáha NAFTE presadiť sa v európskom rozmere

yCapacity pomáha NAFTE presadiť sa v európskom rozmere

10. februára 2014 -  Klienti NAFTA a.s. dnes môžu využiť všetky obchodné príležitosti, ktoré sa im naskytnú. Či už potrebujú okamžite…
čítať viac »
yCapacity sa naďalej približuje európskym zákazníkom

yCapacity sa naďalej približuje európskym zákazníkom

26. augusta 2013 - Informačný systém yCapacity pre obchodný dispečing spoločnosti NAFTA a.s. prešiel v prvej polovici roka viacerými…
čítať viac »
Obchodný dispečing sa stal členom platformy GATRAC

Obchodný dispečing sa stal členom platformy GATRAC

5. októbra 2012 - Platforma GATRAC zjednodušuje združenú cezhraničnú prepravu plynu medzi hubmi Slovensko, CentralEuropeanGas Hub…
čítať viac »
Elektronický obchodný dispečing už podporuje aj kWh

Elektronický obchodný dispečing už podporuje aj kWh

25. septembra 2012 -  Obchodovanie s prepravnými a skladovacím kapacitami plynu na Slovensku sa posúva o ďalší veľký krok ďalej.…
čítať viac »
Slovenské plynárenské systémy patria medzi špičku

Slovenské plynárenské systémy patria medzi špičku

14. júna 2012 -  Nedávno sa skončil 25. ročník svetovej plynárenskej konferencie World Gas Conference. Na jej 24. ročníku v Buenos Aires…
čítať viac »
Nafta spustila do prevádzky nový obchodný dispečing yCapacity

Nafta spustila do prevádzky nový obchodný dispečing yCapacity

30. decembra 2011 -  Nafta a.s. uviedla do ostrej prevádzky nový softvér obchodného dispečingu yCapacity. Zákazníci majú možnosť…
čítať viac »
Bezpečnosť práce v Eustream má nový systém

Bezpečnosť práce v Eustream má nový systém

14. decembra 2011 -  Eustream prechádza na elektronický systém riadenia agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Bude sa…
čítať viac »
Eustream už piaty rok obchoduje pomocou elektronického dispečingu yCapacity

Eustream už piaty rok obchoduje pomocou elektronického dispečingu yCapacity

14. novembra 2011 -  Za posledných 8 rokov sa fungovanie plynárenského priemyslu od základov zmenilo. Spoločnosti pod tlakom trhu a…
čítať viac »