Novodobý mix rizika zvládajú simulačné modely

15. júna 2017 - 

Špecialitou softvérového laboratória YMS je už mnoho rokov riadenie rizika na komplexných, územne rozložených technických prevádzkach.

Moderné analytické a simulačné softvéry kontrolujú a riadia všetky druhy rizika a šetria peniaze na opravy a údržbu. Výstupy zo systémov sú určené pre manažment spoločností. Pomáhajú včas odhaliť číhajúce nebezpečenstvá a do posledných detailov sa pohrať s plánovaním variantov ich odstránenia tak, aby sa riziko znížilo čo možno najviac pri vynaložení čo možno najnižších nákladov. Modelovanie dokáže ročne ušetriť rádovo stotisíce EUR pri opravách a údržbe, ktoré sa vykonávajú s istotou a cielenou presnosťou.

Viac o spleti rizík aj komplexnosti problematiky ich riadenia rozoberá YMS v článku pod titulkom “Novodobý mix rizika zvládnu moderné simulačné modely”, ktorý vyšiel v júnovom čísle časopisu PC Revue.

 

Zdroj: PC Revue jún 2017