Klienti a referencie

Nafta, a.s.

Nafta, a.s.

Zavedenie riešenia yCapacity – Elektronický obchodný dispečing - pre spoločnosť Nafta, a.s.   Zákazník Nafta, a.s. je slovenská…
čítať viac »
eustream, a.s., Bratislava

eustream, a.s., Bratislava

Rozšírenie riešenia yPipe (ITIS Potrubia) o modul posudzovania rizík – Manažment rizika potrubia   Zákazník Spoločnosť eustream, a.s. …
čítať viac »
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

Vytvorenie technického informačného systému - archívu - pre Slovenský vodohospodársky podnik.   Zákazník Slovenský vodohospodársky…
čítať viac »
Lesy SR

Lesy SR

Vytvorenie Integrovaného informačného systému pre Lesy Slovenskej republiky.   Zákazník Lesy Slovenskej Republiky Banská Bystrica je…
čítať viac »
Štátna veterinárna a potravinová správa, SR

Štátna veterinárna a potravinová správa, SR

Vytvorenie komplexného Veterinárneho informačného systému VIS pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu.   Zákazník Štátna…
čítať viac »
Vojenské lesy a majetky SR, š.p

Vojenské lesy a majetky SR, š.p

Vytvorenie geografického informačného systému GIS pre Vojenské lesy a majetky.   Zákazník Vojenské lesy a majetky SR š.p.- predmetom…
čítať viac »
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava

Vytvorenie komplexného technického informačného systému ITIS pre spoločnosť SPP preprava a.s.   Zákazník SPP – preprava, a. s., je…
čítať viac »
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SR

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SR

  Vybudovanie digitálneho archívu - yPapers - pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.   Zákazník Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na…
čítať viac »
Správa slovenských jaskýň, SR

Správa slovenských jaskýň, SR

Vytvorenie Integrovaného informačného systému pre Správu slovenských jaskýň.   Zákazník Správa slovenských jaskýň zabezpečuje ochranu…
čítať viac »
DALÍLÍ, Emirát Dubaj, Spojené arabské emiráty

DALÍLÍ, Emirát Dubaj, Spojené arabské emiráty

  Vytvorenie dynamického integrovaného navigačného systému yTraffic pre Dubai Municipality.   Zákazník Dubai Municipality -…
čítať viac »
Servingo, Nemecko (ako člen konzorcia)

Servingo, Nemecko (ako člen konzorcia)

Oficiálny mapový sprievodca FIFA Majstrovstiev sveta vo futbale v Nemecku 2006   Zákazník SERVINGO je neziskový výskumný projekt,…
čítať viac »
Emirát Šardža, Spojené arabské emiráty

Emirát Šardža, Spojené arabské emiráty

Projektová štúdia nasadenia enterprise GIS pre GIS oddelenie mesta Sharjah.   Zákazník GIS oddelenie mesta Sharjah (Šardža), SAE. …
čítať viac »
Technická správa komunikácií hl. m. Praha, ČR

Technická správa komunikácií hl. m. Praha, ČR

Vytvorenie systému mobilných dopravných informácií pre Technickú správu komunikácií hl. mesta Praha. Zákazník Technická správa…
čítať viac »
Štátne lesy TANAP, SR

Štátne lesy TANAP, SR

Vytvorenie geografického informačného systému GIS pre Štátne lesy TANAPu.   Zákazník Štátne lesy TANAPu sú príspevkovou organizáciou,…
čítať viac »
Považská cementáreň, a.s., SR

Považská cementáreň, a.s., SR

Model lomu a riadenie chemizmu ťažby v lome.    Zákazník Považská cementáreň, a.s., Ladce je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou…
čítať viac »
Výskumný ústav vodného hospodárstva, SR

Výskumný ústav vodného hospodárstva, SR

Informačný systém vodovodov a kanalizácií (riešenie v subdodávske spolu s ESPRIT)   Zákazník Hlavným poslaním Výskumného ústavu…
čítať viac »
Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Integrovaný geografický informačný systém v rezorte pôdohospodárstva (IGIS RP)   Zákazník Ministerstvo pôdohospodárstva SR je…
čítať viac »
Pozagas a.s., SR

Pozagas a.s., SR

Zjednotenie informačných databáz spoločnosti spolu s riadením prístupu.   Zákazník Spoločnosť POZAGAS, a. s. Malacky sa zaoberá…
čítať viac »
SPP distribúcia a.s., SR

SPP distribúcia a.s., SR

Analýza implementácie projektu Digitálneho archívu technicko-prevádzkovej dokumentácie   Zákazník SPP – distribúcia, a. s. je…
čítať viac »
Siemens Business Services, spol. s r.o., Česká Republika

Siemens Business Services, spol. s r.o., Česká Republika

Séria projektov „Rozvoj kontrolnej linky".   Zákazník Siemens Business Services, spol. s r.o je jedným z najvýznamnejších globálnych…
čítať viac »